مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/اعتکاف و آداب آن
آخرین احادیث - اعتکاف و آداب آن

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كسي كه از دنباله روي هوي و هوس اباء ندارد، چگونه مي تواند لذّت عبادت را درك كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بر شما باد به رفتن به مساجد، زیرا مساجد خانه های خدا بر روی زمینند. هر که پاک و پاکیزه وارد آنها شود، خداوند او را از گناهان پاک گرداند و در زمره ی زائران خود قلمداد کند. پس در مساجد...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بندگى در پنج چيز اســت : اندرون از طعام تهى داشتن ، قرآن خواندن ، شب را به عبادت گذراندن و هنگام صبح زارى كردن (به درگاه خداوند) و گريستن از ترس خدا .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همه گناهان گذشته كسى كه از روى ايمان و براى رسيدن به ثواب الهى معتكف شود ، آمرزيده مى شود .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر نشستنى در مسجد بيهوده است مگر نشستن سه كس: نمازگزارى كه [قرآن ]قرائت كند كسى كه ذكر خدا بگويد و كسى كه به جست وجوى دانش باشد .

امام رضا (علیه السلام) فرمودند:
یک شب اعتکاف در ماه رمضان معادل یک حج است و یک شب اعتکاف در مسجد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و در نزد قبر آن حضرت معادل یک حج و عمره است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
کسي که معتکف مي شود، سزاوار نيست از مسجد خارج شود مگر براي نيازهاي ضروري.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نشستن در مسجد به انتظار نماز، عبادت است؛ مادام که حدثي (عامل باطل کننده اي) از شخص سر نزند. عرض شد: اي رسول خدا! حدث چيست؟ فرمود: غيبت کردن.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
در کتاب آسماني تورات نوشته شده است: اي فرزند آدم! براي انجام عبادت من، فراغتي به وجود آورد تا قلبت را سرشار از بي نيازي سازم بدون آن که تقاضا نمايي، و بر خود لازم مي دانم که حاجتت را...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
با فضيلت ترين مردم کسي است که عاشق عبادت باشد و عبادت را در آغوش کشد و از جان آن را دوست بدارد و اعضاء و جوارح خود را با عبادت آشنا سازد و زمان فراغتي را براي عبادت قرار دهد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
به دست آوردن صلاح و شايستگي در پرتو کناره گيري از اهل دنياست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
(پاداش) اعتکاف ده روز (آخر) در ماه رمضان، معادل دو حج و دو عمره مي باشد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
شناخت خدايي که مي پرستيد را در جانهاي خود جاي دهيد تا خم و راست شدنهايتان براي عبادت کسي که مي شناسيدش، شما را سود دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ملازم مسجد دست کم با يکي از اين سه (منفعت) به خانه اش بر مي گردد: يا دعايي مي نمايد و خداوند او را به بهشت مي برد، يا دعايي مي نمايد و به سبب آن خداوند بلائي دنيايي را از او بر مي گرداند...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
نگاه کردن به عالم و دانشمند نزد خداوند، از يک سال اعتکاف در کعبه برتر است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بر خردمند لازم است (در زندگي) چند برنامه داشته باشد: 1- برنامه اي براي مناجات با خدا 2- برنامه اي براي محاسبه نفس 3- برنامه اي براي تفکر در آفريده هاي خدا 4- و برنامه اي براي تفريح...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
کسي که از مردم کناره گيرد، همدم خداوند سبحان شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اعتکاف محقق نمي شود مگر در مسجد جامع.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
معتکف نبايد بوي خوش ببويد و از گل و ريحان لذت برد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسي که روزي را براي جلب رضايت خداوند متعال معتکف شود، ذات حق بين او و آتش جهنم سه خندق ايجاد مي کند.

تبلیغات