مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/اعجاز بسم اللّه‏
آخرین احادیث - اعجاز بسم اللّه‏

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
بسم اللّه الرحمن الرحيم، به اسم اعظم نزديك تر است از سياهى چشم به سفيدى اش.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بسم اللّه ، شفاى هر دردى و یارى کننده هر دارویى است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وقتى جبرئيل با وحى به نزدم مى آمد، نخستين چيزى كه به من القا مى كرد، بسم اللّه الرحمن الرحيم بود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس بسم اللّه الرحمن الرحيم را قرائت كند خداوند در بهشت هفتاد هزار قصر از ياقوت سرخ براى او بنا كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بسا كه يكى از شيعيان ما در آغاز كارى، بسم اللّه الرحمن الرحيم نمى گويد و به همين خاطر، خداوند، او را گرفتار چيزى ناخوشايند مى سازد تا به شكر و ثناى الهى متوجّه گردد و كوتاهى اش را...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگـر بنـده اى... در ابتداى وضويش، بسم اللّه الرحمن الرحيم بگويد همه اعضايش از گناهان پاك مى شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سفره هايتان را با سبزى، زينت دهيد ؛ زيرا سبزى با بسم اللّه الرحمن الرحيم، شيطان را طرد مى كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
درهاى گناهان را با استعاذه (پناه بردن به خدا) ببنديد و درهاى طاعت را با بسم اللّه گفتن بگشاييد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه بنده اى هنگام خوابش، بسم اللّه الرحمن الرحیم بگوید، خداوند به فرشتگان مى گوید: به تعداد نفس هایش تا صبح برایش حسنه بنویسید.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بسم اللّه الرحمن الرحيم را رها مكن حتى اگر بعدش شعر باشد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر گاه يكى از شما وضو بگيرد و بسم اللّه الرحمن الرحيم نگويد. شيطان در آن شريك است و اگر غذا بخورد و آب بنوشد يا لباس بپوشد و هر كارى كه بايد نام خدا را بر آن جارى سازد، انجام دهد و...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بسم اللّه الرحمن الرحيم، تاج سوره هاست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه بنده اى بسم اللّه الرحمن الرحيم بگويد خداوند مى فرمايد: بنده ام كارش را با نام من آغاز كرد، بر من است تا كارش را به پايان برسانم و براى او در كارهايش بركت قرار دهم.

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمودند:
هر كس كاغذى را كه روى آن بسم اللّه الرحمن الرحيم نوشته شده است از روى زمين بردارد و اين كار براى بزرگداشت خداوند و جلوگيرى از اهانت به نام او باشد، نزد خداوند از صديقين به شمار مى...

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
هر كس گرفتار چيزى است كه غمگينش مى سازد يا ناخوشايندى كه ناراحتش مى كند، اگر سر به آسمان بلند كند و سه بار بسم اللّه الرحمن الرحيم بگويد، بى ترديد، خداوند، گره از كارش خواهد گشود و...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس بسم اللّه الرحمن الرحيم را قرائت كند خداوند به ازاى هر حرفِ آن چهار هزار حسنه برايش مى نويسد و چهار هزار گناه از او پاك مى كند و چهار هزار درجه او را بالا مى برد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وقتى معلم به كودك بگويد: بگو بسم اللّه الرحمن الرحيم و كودك آن را تكرار كند خداوند براى كودك و پدر و مادرش و معلم، برائت از آتش در نظر خواهد گرفت.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس بسم اللّه الرحمن الرحيم را براى بزرگداشت خداوند زيبا بنويسد، خداوند او را مى بخشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کار ارزشمندى که در آن بسم اللّه ذکر نشود، ناقص است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بسم اللّه الرحمن الرحيم، بزرگ ترين ـ فرمود ـ يا با عظمت ترين نام خداوند است.

تبلیغات