مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/با خدا باش، پادشاهی کن
آخرین احادیث - با خدا باش، پادشاهی کن

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اگر آسمان ها و زمين، راه را بر بنده اى ببندند و او تقواى الهى پيشه كند، خداوند حتما راه گشايشى براى او فراهم خواهد كرد و از جايى كه گمان ندارد روزى اش خواهد داد.

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
اى على هر كس شكرگزار نعمت خدا باشد و چون گرفتار شد صبر نمايد و اگر مرتكب گناهى شد توبه كند، از هر درى كه بخواهد وارد بهشت مى شود.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر کس به آنچه خداوند به او داده است راضى باشد، راحت ترین زندگى را دارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر کس به خدا توکل کند، دشواری ها براى او آسان می شود و اسباب برایش فراهم می گردد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداى تعالى هر روز مى فرمايد: من پروردگار عزيز شما هستم، پس هر كس خواهان عزّت دو جهان است بايد كه از خداى عزيز اطاعت كند.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
به خدا قسم خیر دنیا و آخرت را به مؤمنى ندهند مگر به سبب حسن ظن و امیدوارى او به خدا و خوش اخلاقى اش و خوددارى از غیبت مؤمنان.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
هر كس در هيچ كارى به مردم اميد نبندد و همه كارهاى خود را به خداى عزوجل واگذارد، خداوند هر خواسته اى كه او داشته باشد اجابت كند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس دوست دارد خداوند هنگام سختی ها و گرفتاری ها دعاى او را اجابت کند، در هنگام آسایش، دعا بسیار کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس دوست دارد بى نیازترین مردم باشد، باید به آنچه در دست خداست مطمئن تر باشد تا آنچه به دست خودش دارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى على! هرگاه خواستى كارى را انجام دهى از پروردگارت خير بخواه و آنگاه به آنچه او خواست خشنود باش تا در دنيا و آخرت سعادتمند گردى.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند از هر كس يك نماز و يا يك كار نيك را قبول كند، عذابش نمى نمايد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس بسيار استغفار كند خدا براى او از هر غمى گشايش، از هر تنگنايى رهايى و از جايى كه انتظار ندارد روزى مى دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بنده اى نيست كه به خداوند خوش گمان باشد مگر آن كه خداوند نيز طبق همان گمان با او رفتار كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس به خاطر خداى سبحان از چيزى بگذرد، خداوند بهتر از آن را به او عوض خواهد داد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
ياد خدا عقل را آرامش مى دهد، دل را روشن مى كند و رحمت او را فرود مى آورد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كس از خدا خير بخواهد و به آنچه خدا خواسته راضى باشد، خداوند حتما براى او خير خواهد خواست.

امام حسین علیه السّلام فرمودند:
هر که خدا را، آن‌گونه که سزاوار اوست، بندگی کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس از خدا و رسولش پيروى كند راهش راه هدايت و راهنمايش نور تقوا خواهد بود و هر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند همه درستى ها را از دست مى دهد و جز به خودش زيان نمى رساند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس شكر خدا را پايان نعمت قرار دهد، خداوند سبحان آن شكر را كليد افزايش نعمت ها قرار خواهد داد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هرگاه بنده اى بخواهد چيزى بخواند و يا كارى انجام دهد و بسم اللّه الرحمن الرحيم بگويد در كارش بركت داده مى شود.

تبلیغات