مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/بازار
آخرین احادیث - بازار

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
واردکننده روزى می خورد و محتکر لعنت می برد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس معامله شخص پشيمان را فسخ كند، خداوند روز قيامت از گناهان او بگذرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اي توزين گر! وزن كن و اندكي بيافزاي.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بدترين درآمدها، درآمدي است كه از راه ربا بدست آيد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند تمام گناهان را مي‌آمرزد، مگر كسي كه مهر زني را انکار کند يا مزد كارگري را غصب کند و يا شخص آزادي را بفروشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مغبون ساختن (متضرر کردن) كسي كه كار را به انصاف خود انسان سپرده، در حكم ربا است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند لعن كرده است مشروب و فشارنده آن و كارنده درخت آن و نوشنده و ساقي آن و فروشنده و خريدار و مصرف کننده بهاي آن و حامل آن و كسي كه به سوي او مي‌برند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسي كه قيمت جنسي را بالا مي‌برد بدون آن كه قصد خريد داشته باشد، خائن است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسي كه مغبون مي‌شود نه نزد خلق پسنديده است و نه نزد خدا داراي پاداش است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مسلمان با مسلمان برادر است و جايز نيست به برادرش چيز معيوبي را بفروشد مگر آن كه به او اعلام نمايد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اي فروشنده طعام، آيا زير اين كالا همانند روي آن است؟ هر كس به مسلمانان خيانت كند، مسلمان نيست.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
همانا كسي كه با كمك قسم كالاي خود را بفروشد، مورد خشم خداست.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مسلمانان به شروط خود وفا دارند مگر شرطي كه برخلاف کتاب خدا (قرآن) باشد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
احتكار راه و رسم اشرار است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
وقتي پيمانه‌ها را كاهش دهند خداوند ايشان را گرفتار قحط و كمبود سازد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هيچ تجارتي همانند عمل صالح و هيچ سودي مانند پاداش الهي نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هركس مواد غذايى بخرد و براى اين كه آن را به مسلمانان گران بفروشد چهل روز انبار كند و پس از چهل روز آن را بفروشد و همه درآمد آن را هم صدقه بدهد كفاره گناه او نخواهد شد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تاجر درستکار راستگوی مسلمان، روز رستاخیز با شهیدان است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسى كه خريد و فروش مى كند بايد از پنج كار دورى ورزد و گرنه نبايد خريد و فروش كند : ربا ، سوگند ، پوشاندن عيب كالا ، تعريف و تبليغ در موقع فروش و بدگويى از كالا در موقع خريد آن .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بازرگانِ ترسو از روزى محروم مى ماند و بازرگانِ بى باك روزى دارد .

تبلیغات