مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/بردبارى و خشم
آخرین احادیث - بردبارى و خشم

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نزدیک بود که شخص بردبار پیامبر شود.

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كس سه بار بر تو خشم گرفت ولى به تو بد نگفت، او را براى خود به دوستى انتخاب كن.

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
انسان هيچ جرعه اى ننوشيد كه نزد خدا از جرعه خشمى كه براى رضاى خدا فرو خورد بهتر باشد.

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
خشم از شيطان و شيطان از آتش آفريده شده است و آتش با آب خاموش مى شود، پس هرگاه يكى از شما به خشم آمد، وضو بگيرد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بردبارى چراغ خداست... پنج چيز است كه بردبارى مى طلبد: شخص عزيز باشد و خوار شود، راستگو باشد و نسبت ناروا داده شود، به حق دعوت كند و سبكش بشمارند، بى گناه باشد و اذيت شود، حق طلبى كند...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مؤمن چون خشمگين شود، خشمش او را از حق بيرون نبرد و چون خشنود شود، خشنوديش او را به باطل نكشاند و چون قدرت يابد بيش از حقّ خود نگيرد.

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
بر زيردستان خشمگين شدن نشانه پَستى است.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
بردبارى لباس عالم است، پس تو خود را از آن عریان مدار.

امام على علیه السّلام فرمودند:
كسى كه چون ناتوان شود هجوم برد و چون قدرت يابد انتقام گيرد بردبار نيست، بلكه بردبار كسى است كه قدرت داشته باشد اما گذشت كند و بردبارى بر تمامى امور او غالب باشد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بردبارى پرده اى پوشاننده و عقل شمشیرى برنده است، پس عیبهاى اخلاقى خود را با بردبارى بپوشان و با عقلت به جنگ هوا و هوست برخیز.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ارزش تو به ادب توست، پس آن را با بردبارى آراسته کن.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از نشانه هاى پرهیزکاران این است که مى بینى در دین نیرومند ... در کسب دانش حریص و داراى علم همراه با بردبارى اند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر گاه خداوند بنده اى را دوست بدارد او را با آرامش و بردبارى آراسته مى گرداند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
اول نتيجه اى كه شخص بردبار از بردباريش مى گيرد، پشتيبانى مردم از او در برابر نادان است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بردبارى نورى است كه جوهره آن عقل است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خير آن نيست كه ثروت و فرزندانت زياد شود، بلكه خير آن است كه دانشت بسيار و بردباريت افزون گردد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بردبارى و وقار دو همزادند كه همّت عالى آنها را به وجود مى آورد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بدترين دشمن آدمى خشم و شهوت اوست، پس هر كس آن دو را در اختيار بگيرد، مقامش بالا مى رود و به هدفش مى رسد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
حاضر جواب ترين مردم كسى است كه خشمگين نشود.

تبلیغات