مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/بهترین و بدترین مردم
آخرین احادیث - بهترین و بدترین مردم

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين شما كسى است كه قرآن بياموزد و آموزش دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از بدترين زنان شما، زنى است كه در ميان خويشاوندان خود، خوار و در برابر شوهر خود سرسخت باشد، نازا و كينه توز بوده، از زشتى ها دورى نكند، در غياب شوهرش زينت خود را نمايش دهد ولى در حضور...

امام على عليه السلام فرمودند:
بدترين مردم كسانى هستند كه در اطاعت از خدا از مردم بترسند ولى در اطاعت از مردم از خدا نترسند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به درستى كه از بهترين مردان شما كسى است كه با تقوا، پاك، با سخاوت، حلال زاده، حلال خور، پاكدامن، پرهيزگار از ناسزاگويى باشد و به پدر و مادر خود نيكى كند و خانواده خود را به پناه ديگرى...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بهترین این امت، میانه روها هستند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى على، بدترين مردم كسى است كه آخرت خود را به دنياى خود بفروشد و بدتر از او كسى است كه آخرت خود را به دنياى ديگرى بفروشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى على، بدترين مردم كسانى هستند كه خداوند را در قضا و قدرش (به بى عدالتى) متهم كنند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بدترين مردم كسى است كه ديگران از ترس شرش به او احترام بگذارند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بدترين مردم كسى است كه نعمت را شكر نمى كند و حرمت را نگه نمى دارد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بدترين مردم كسى است كه به مردم ظلم مى كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بدترين مردم كسى است كه به خاطر بدگمانيش به كسى اعتماد نمى كند و به خاطر كردار بدش كسى به او اعتماد نمى نمايد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين اهل دنيا و آخرت از نظر اخلاق كسى است كه اگر كسى به او ستم كرده، عفوش نمايد و به كسى كه محرومش نموده عطا كند و با خويشاوندان و دوستانش كه با وى قطع رابطه كرده اند، رابطه برقرار...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين شما كسانى هستند كه قرض خود را بهتر ادا كنند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين شما كسى است كه آخرت خود را براى دنيا و دنياى خود را براى آخرت رها نكند و سربار مردم نباشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين امت من كسانى هستند كه مردم را به سوى خدا دعوت و بندگانش را محبوب او كنند (با اطاعت از امر و نهى خداوند محبت او بدست مى آيد).

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بدترين مردم نزد خداوند در روز قيامت عالمى است كه از علم خود بهره نگيرد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بدترين مردم كسى است كه در برابر خوبى، بدى نمايد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بهترین دوستانت، کسى است که با راستگویی اش تو را به راستگویى دعوت کند و با اعمال نیک خود، تو را به انجام اعمال خوب برانگیزد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين شما كسى است كه خوش زبان باشد، به ديگران طعام بدهد و هنگامى كه مردم در خوابند نماز (شب) بخواند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بدترين مردم كسى است كه خود را بهتر از ديگران بداند.

تبلیغات