مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/تقوا و محبوبیت نزد خدا
آخرین احادیث - تقوا و محبوبیت نزد خدا

امام على علیه السّلام فرمودند:
اى بندگان خدا، بدانيد كه تقوا پناهگاهى نفوذناپذير و استوار است و بدكارى و گناه، پناهگاهى سست، كه هر كس به آن پناه ببرد از آسيب در امان نمى ماند. آگاه باشيد كه با تقوا مى توان تَب گناهان...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
تقواپيشگان، نَفْسى قانع، هوا و هوسى فروخفته، رويى گشاده و دلى اندوهگين دارند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
در هر حال كه هستى تقواى الهى پيشه كن تا هرگز احساس هراس و وحشت نكنى.

امام على علیه السّلام فرمودند:
تقوا، ظاهرش شرافت دنيا و باطنش شرافت آخرت است.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
به خدا سوگند، شيعه ما فقط كسى است كه تقواى الهى دارد و خدا را اطاعت مى كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر کس تقواى الهى پیشه کند، مردم او را دوست خواهند داشت.

امام على علیه السّلام فرمودند:
تقواپيشه، هوا و هوسش مرده، خشمش فرو خورده، در آسايش شكرگزار و در سختى ها صبور است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
تقواپيشه، سه نشانه دارد: اخلاص در عمل، كوتاهى آرزو، و غنيمت شمردن فرصت ها.

امام على علیه السّلام فرمودند:
آن كس كه حوادث عبرت آموز روزگار را به چشم ببيند و از آن پند پذيرد، تقوا او را از آلوده شدن به كارهاى شبهه ناك باز مى دارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تمام تقوا اين است كه آنچه را نمى دانى بياموزى و بدانچه مى دانى عمل كنى.

امام حسن عسكرى علیه السّلام فرمودند:
تقواى الهى پيشه كنيد و مايه افتخار و آبرو باشيد نه مايه ننگ و شرمندگى.

امام على علیه السّلام فرمودند:
تقوا پيشگان، پاكدامن و كم خرج و زحمت اند و مردم به خيرشان اميد دارند و از شرّشان در امانند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به واجبات خدا عمل کن، تا با تقواترین مردم باشى.

امام على علیه السّلام فرمودند:
اگر آسمان ها و زمين بر بنده اى بسته شوند و او تقواى الهى پيشه كند، خداوند حتماً راهى براى او مى گشايد و از جايى كه گمان ندارد، روزى اش مى دهد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
تقوا پيشه، براى انجام هر كار خيرى سبقت مى گيرد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
خداوند به وسیله تقوا بنده را حفظ می کند از آنچه که عقلش به آن نمى رسد و کور دلى و نادانى او را بر طرف مى سازد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
تقواپيشگان، از كار كمِ خود راضى نيستند و كارهاى زياد خود را، بسيار نمى شمارند، در نتيجه خودشان را زير سؤال برده و محاكمه مى كنند و از كردار خود بيمناك اند.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس مى خواهد عزيزترين مردم باشد، بايد تقواى الهى پيشه كند.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از تقوا پيشگان نيست مگر كسى كه از خود سخت تر از حسابرسى شريك از شريك، حساب كشى كند و بداند كه خوراك، آشاميدنى و لباسش از كجا آمده، آيا از حلال است يا حرام؟

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس دوست دارد با تقواترين مردم باشد، بايد به خدا توكل كند.

تبلیغات