مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/جوان و نوجوان
آخرین احادیث - جوان و نوجوان

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
دوست ندارم جوانانِ شما را جز در دو حالت ببينم : دانشمند يا دانش اندوز . اگر جوانى چنين نكند ، كوتاهى كرده و اگر كوتاهى كرد ، تباه ساخته و اگر تباه ساخت ، گناه كرده است و اگر گناه كند...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر جوان مؤمنى كه در جوانى قرآن تلاوت كند ، قرآن با گوشت و خونش مى آميزد و خداوند عزّوجلّ او را با فرشتگان بزرگوار و نيك قرار مى دهد و قرآن نگهبان او در روز قيامت ، خواهد بود .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
توبه زيباست، ولى از جوان زيباتر .

امام على علیه السّلام فرمودند:
ارزش چهار چيز را جز چهار گروه نمى شناسند : جوانى را جز پيران، آسايش را جز گرفتاران، سلامتى را جز بيماران و زندگى را جز مردگان .

امام على علیه السّلام فرمودند:
ياران مهدى(عج) جوان اند و كهن سالان در ميان آنان كم اند ، مانند سُرمه در چشم و نمك در زاد و توشه ، كه كمترين قسمت توشه ، نمك است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر جوانى كه در سن كم ازدواج كند ، شيطان فرياد بر مى آورد كه : واى برمن ، واى بر من! دو سوم دينش را از دستبرد من ، مصون نگه داشت . پس بنده بايد براى حفظ يك سومِ باقى مانده دينش ، تقواى...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
نوجوانان را در یاب، که این گروه در پذیرش هر خوبى ، بیشتر شتاب می کنند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
براى جوانان در مجالس جاى باز کنید، و امور نو و جدید را به آنان تفهیم کنید، چرا که این گروه جایگزین شما و درگیر مسائل جدید خواهند شد.

مردى به رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض كرد: حق اين فرزند بر من چيست؟ حضرت فرمودند:
اسم خوب برايش انتخاب كنى، به خوبى او را تربيت نمايى و به كارى مناسب و پسنديده بگمارى.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
به آموختن حدیث (معارف دینى) به جوانانتان ، پیش از آن که منحرفین آنان را گمراه سازند، اقدام نمایید.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بهترین دوستانت، کسى است که با راستگویی اش تو را به راستگویى دعوت کند و با اعمال نیک خود، تو را به انجام اعمال خوب برانگیزد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هرگاه جوان را توبيخ كردى ، برخى خطاهاى او را ناديده بگير، تا توبيخ تو، او را به مقابله وادار نسازد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
در وصيّت به فرزندش امام حسن عليه السلام : دل جوان ، مانند زمين كشت ناشده است . آنچه در آن افكنده شود، مى پذيرد . از اين رو ، پيش از آن كه دلت سخت گردد و خِرَدَت سرگرم شود ، به تربيت...

امام على علیه السّلام فرمودند:
سزاوار است كه عاقل، از مستى ثروت، قدرت ، دانش ، ستايش و مستى جوانى بپرهيزد، چرا كه هر يك را بادهاى پليدى است كه عقل را نابود مى كند و وقار و هيبت را كم مى نمايد .

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى گروه جوانان! ازدواج كنيد . اگر نمى توانيد، روزه بگيريد كه روزه مهارِ شهوت است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اى جوانان! آبرويتان را با ادب و دينتان را با دانش حفظ كنيد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بدان که جوانِ خوش اخلاق ، کلید خوبى ها و قفل بدى هاست و جوانِ بداخلاق ، قفل خوبى ها و کلید بدى هاست.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس در جوانى اش بياموزد ، آموخته اش مانند نقش بر سنگ است و هر كس در بزرگ سالى بياموزد، مانند نوشتن بر روى آب است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
انسان بايد براى آخرتش از دنيا ، براى مرگش از زندگى و براى پيرى اش از جوانى ، توشه برگيرد ، چرا كه دنيا براى شما آفريده شده و شما براى آخرت آفريده شده ايد .

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
پدرم [امام] زین العابدین علیه السلام ، هر گاه به جوانانى که دانش مى اندوختند ، مى نگریست ، آنان را به خود نزدیک مى کرد و مى فرمود : آفرین بر شما که امانت هاى [مردم براى آموختن]دانشید...

تبلیغات