مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/جمعه و جماعت
آخرین احادیث - جمعه و جماعت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هنگامی که اذان نماز را شنیدی ، هر چه سریعتر به مسجد بیا، گر چه سینه خیز باشد.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
نماز جماعت قرار داده شده است ، تا اخلاص و یگانگی و اسلام و عبادت برای خداوند آشکار، باز و ظاهرباشد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هرگامى كه به سوى نماز جمعه برداشته شود، خداوند آتش دوزخ را بر صاحب آن گام حرام مى كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
روزى رسول خدا (ص ) نماز ظهر و عصر را به جامى آورد، ناگهان دو ركعت آخر نماز را تخفيف (تسريع ) دادند، اصحاب پس از نماز از حضرت سوال كردند، كه آيا دستور جديد آمده ؟ فرمودند: براى چه؟ گفتند:...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
[در نماز جماعت ] صف ها را هماهنگ و منظم نماييد تا دل هايتان هماهنگ شود و به يكديگر (شانه به شانه) متصل گرديد تا با هم مهربان شويد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
امام جماعت هرجمعى نماينده آن در پيشگاه خداوند مى باشد، پس براى امامت جماعت خود بهترينها را برگزينيد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
يك نماز كه به جماعت برگزار گردد، برترى و فضيلت دارد بر بيست و پنج نماز فرادى .

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
هر روز جمعه براى شما ثواب يک حج و يك عمره است، حج شما شتاب و مبادرت به نماز جمعه و عمره شما انتظار اقامه نماز عصر پس از نماز جمعه است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
اگر مردم مى دانستند در اذان گفتن و صف اوّل جماعت ايستادن و صبحگاهان به نماز جمعه شتافتن چه سودهايى نهفته است، بر پشت كوهان شترها سوار شده به جستجوى آن مى پرداختند.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
نزديكى مردم با خداوند در روزقيامت به مقدار رفتن آنها به نماز جمعه به ترتيب نفر اوّل و دوّم و سوّم است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
خداوند نماز جمعه را بر شما واجب فرموده است، هر كس در حيات و يا در ممات من به خاطر سبک شمارى و يا انكار، آن را ترک نمايد، خداوند كار او را به سامان نكند و بر زندگى او بركت ندهد. آگاه...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
بعضى از گروهها از ترك نماز جمعه بپرهيزند، در غير اين صورت بر دلهاى آنان مُهر نفاق زده خواهد شد، آنگاه در صف غافلين در خواهند آمد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
هر كسى سه نماز جمعه ـ پى در پى ـ را بدون عذر ترک نمايد در رديف منافقين ثبت خواهد شد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
هر كس كارگرى را بكار بگمارد، چنانچه او را از نماز جمعه منع كند، گناه نموده است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
هر كسى كه روز جمعه غسل نموده و از عطر همسر خود ـ چنانچه خودش عطر نداشته باشد و او داشته باشد ـ استفاده نمايد و از لباسهاى مناسب خود بپوشد و به هنگام عبور از صف هاى نماز جمعه پاى بر...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
وقتى روز جمعه فرا مى رسد بر هر درى از درهاى مسجد فرشتگانى نشسته اند و نام مردم را به ترتيب ورود، اوّل و دوّم و سوّم... مى نويسند تا آنگاه كه امام جمعه در جايگاه خود قرار گرفت پرونده...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
هر كس چهل روز نمازهاى خود را با جماعت بخواند به طوري كه يك تكبيرة الاحرام از او فوت نشود، دو برائت آزادى براى او نوشته مى شود، يكى نجات از نفاق و ديگرى رهایى از آتش.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
خدا و فرشتگانش بر كسانى كه صفهاى اوّل ـ نماز جماعت - را به هم پيوند مى دهند، درود مى فرستند.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
شيطان گرگ انسان است، همانند گرگ گوسفندان كه هميشه ميش هاى دور افتاده و كناره گير را مى گيرد. پس، از دسته بنديها (گروه گرائى و خط بازى) بپرهيزيد و بر شما باد به حضور در جماعت و مجالس...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه ـ بدون هيچ عذرى ـ نماز خود را همراه ديگر مسلمانان در مسجد نمى خواند، نمازش مقبول نيست و غيبت احدى جايز نيست مگر كسى كه نمازش را در خانه مى خواند ـ و در جماعت حاضر نمى شود ـ و...

تبلیغات