مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/حق و باطل
آخرین احادیث - حق و باطل

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هان! ميان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نيست. از آن حضرت درباره معناى اين فرمايش سؤال شد. امام انگشتان خود را به هم چسباند و آنها را ميان گوش و چشم خود گذاشت و آن گاه فرمودند: باطل...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سخن گفتن درباره حق، از سكوتى بر باطل بهتر است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
به راستى که هر کس را حق سود ندهد، باطل زیانش رساند و هر کس به راه هدایت نرود، به کجراهه گمراهى افتد و هر کس یقین، او را سود نبخشد، شکّ زیانش رساند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نشانه توبه کننده چهار است: عمل خالصانه براى خدا، رها کردن باطل، پایبندى به حق و حریص بودن بر کار خیر.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
بار الها... باطل را از درون ما محو نما و حق را در باطن ما جاى ده. زيرا كه ترديدها و گمان ها فتنه زايند و بخشش ها و نعمت ها را تيره مى سازند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بعد از من با خوارج نجنگيد (آنان را نكشيد)؛ زيرا كسى كه طالب حق باشد و به آن نرسد، با كسى كه جوياى باطل باشد و به آن دست يابد، يكسان نيست.

امام على علیه السّلام فرمودند:
حق و باطل به مردم (و شخصيت افراد) شناخته نمى شوند بلكه حق را به پيروى كسى كه از آن پيروى مى كند بشناس و باطل را به دورى كسى كه از آن دورى مى كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
ما (اهل بيت) ستون هاى حق را استوار و لشكريان باطل را متلاشى كرديم.

امام على علیه السّلام فرمودند:
كسى كه بر باطل سوار شود، مَركبش او را ذليل خواهد كرد. كسى كه از راه حق منحرف شود راه بر او تنگ خواهد شد.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
خدايا به تو پناه مى برم از اين كه باطل را بر حق ترجيح دهم.

امام على علیه السّلام فرمودند:
نجات و رستگارى در سه چيز است: پايبندى به حق، دورى از باطل و سوار شدن بر مركب جدّيت.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر كس باطل را يارى كند، به حق ستم كرده است.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حق، سنگين و تلخ است و باطل، سبك و شيرين و بسا خواهش و هوا و هوسى كه لحظه اى بيش نمى ماند، اما غم و اندوهى طولانى به دنبال مى آورد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
آيا به فقيرى كه نمى دانم مسلمان است غذا بدهم؟ حضرت فرمود: آرى، به كسى كه نمى دانى دوست است يا دشمن حق، غذا بده؛ زيرا خداوند مى فرمايد: «با مردم به نيكى سخن بگوييد» ولى به كسى كه با...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
تلخى حق را تحمل کن، و مبادا که فریب شیرینى باطل را بخورى.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بدانيد كه هر كس در راه حق از دنيا برود، به بهشت و هر كس در راه باطل از دنيا برود، به جهنم مى رود.

امام على علیه السّلام فرمودند:
حق، شمشير بُرَّنده اى است بر ضد اهل باطل.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اندکى حقّ، بسیارى باطل را نابود می کند، همچنان که اندکى آتش، هیزم هاى فراوانى را مى سوزاند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مبادا جز حق، با تو اُنس بگیرد و جز باطل، از تو بهراسد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انسان زیرک، دوستش حق است و دشمنش باطل.

تبلیغات