مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/حیا
آخرین احادیث - حیا

امام علی علیه السّلام فرمودند:
شرم از خداوند ، بسيارى از گناهان را پاك مى كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
حياء، كليد همه خوبيهاست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عاقل ترين مردم، با حياترين آنهاست.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
اسلام برهنه و عريان است، جامه و لباس آن حياء، زينت و آرايه اش وقار و سنگيني، مروّت و مردانگي آن كارهاي نيك و شايسته و ستون آن ورع و پارسائي است .

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
آن گونه كه حقّ حياء و شرمساري است، از خداوند حياء داشته باشيد. از حضرت سؤال شد: اي رسول خدا ! چه كسي آن گونه كه حقّ حياء است از خداوند حياء مي كند. حضرت فرمودند: كسي كه (بخواهد) آن...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
حياء بخشي از ايمان است و كسي كه حياء نداشته باشد، ايمان ندارد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
اي مردم، همانا خداوند شرم و حياء و پوشيده بودن را از بندگانش دوست دارد، پس هر كدام از شما قصد شستن خود را دارد، به جائي برود كه مردم او را نبينند، زيرا حياء زينت اسلام است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
روز قيامت بر پا نخواهد شد مگر اين كه شرم و حياء از زنان و كودكان رخت بربندد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسي كه شرم و حياء نداشته باشد دين ندارد، و كسي كه در دنيا از شرم و حياء بي بهره باشد، وارد بهشت نخواهد شد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
زماني كه خداوند بر بنده اي خشم گيرد، شرم و حياء را از دل او بيرون مي كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
حياء، اخلاقي زيبا و پسنديده است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
حياء داراي ده جزء است که نه جزء آن در زنان و يك جزء آن در مردان قرار داده شده است.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
حشمت و بزرگواري را بين خود و برادرت از ميان نبر و آن را باقي بگذار، زيرا با رفتن آن، حياء نيز از بين مي رود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
حضرت عيسي (عليه السّلام) فرمودند: چون يكي از شما در منزل خويش بنشيند، شايسته است كه پرده و پوشش خود را فرو كشد، زيرا خداوند همان گونه كه روزي را تقسيم نموده، حياء را نيز تقسيم نموده...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
درخواست حاجت از مردم، موجب از بين رفتن عزّت انسان و نابود شدن شرم و حياء مي گردد.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
همان گونه كه در آشكار از مردم شرم و حياء داريد، در خلوت نيز از پروردگارتان شرم و حياء داشته باشيد.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
از خداوند متعال به جهت قدرتي كه بر تو دارد بترس و به جهت قرب و نزديكيش به تو از او شرم و حياء داشته باش.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شرم و حياء بر دو گونه است، يك قسم آن از روي ضعف و ناتواني است و قسم ديگر آن از روي قوّت (و قدرت)، اسلام و ايمان شخص است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كسي كه از گفتن حق شرم و حياء نمايد، احمق و نادان است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در سه مورد حياء و شرم پسنديده نيست: 1) خدمت كردن به ميهمان؛ 2) برخاستن انسان از جا به احترام پدر و معلمشة؛ 3) و طلب حقّ اگر چه كم باشد.

تبلیغات