مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/خوب و بد
آخرین احادیث - خوب و بد

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خوبى عادت است و بدى لجاجت.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
همه خوبى ها و بدى ها در مقابل توست و هرگز خوبى و بدى واقعى را جز در آخرت نمى بينى، زيرا خداوند همه خوبى ها را در بهشت و همه بدى ها را در جهنم قرار داده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین چیزى که به مؤمن داده شده خوش اخلاقى و بدترین چیزى که به انسان داده شده دلى بد در چهره اى زیباست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آنچه تو را به شك و ترديد مى اندازد رها كن و به سراغ آنچه تو را به شك و ترديد نمى اندازد برو؛ زيرا خوبى مايه آرامش و بدى مايه تشويش و دودلى است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هيچ كس نيتى را در دل پنهان نمى كند، مگر اينكه خداوند آن نيت را (در رفتار و كردار او) همانند لباس ظاهر مى كند، با نيت خوب ظاهر خوب و با نيت بد ظاهر بد خواهد داشت.

امام على علیه السّلام فرمودند:
كار خوب آسان تر از كار بد است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر بنده اى كه خيرى را پنهان كند، با گذشت زمان خداوند خيرى را از او آشكار مى سازد و هر بنده اى شرى را پنهان كند، با گذشت زمان خداوند شرى را از او آشكار مى گرداند.

امام كاظم عليه السلام فرمودند:
از ما نيست كسى كه هر روز اعمال خود را محاسبه نكند تا اگر نيكى كرده از خدا بخواهد بيشتر نيكى كند و خدا را بر آن سپاس گويد و اگر بدى كرده از خدا آمرزش بخواهد و توبه نمايد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
ناتوانىِ همراه با خير بهتر از توانمندىِ در خدمت شر است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
دانايى، ريشه همه خوبى ها و نادانى ريشه همه بدى هاست.

امام على علیه السّلام فرمودند:
افراد پَست به خيرشان اميد و از شرشان امان و از به هلاكت انداختنشان ايمنى نيست.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
خوبى و بدى در روز جمعه چند برابر (حساب) مى شود.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
به راستى كه اين زبان كليد همه خوبى ها و بدى هاست پس شايسته است كه مؤمن زبان خود را مُهر و موم كند، همان گونه كه (صندوق) طلا و نقره خود را مُهر و موم مى كند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بدانيد كه بدترين بدها، علماى بدند و بهترين خوبان علماى خوبند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين سخن، كتاب خدا و بهترين روش، روش پيامبر صلى لله عليه و آله و بدترين امور بدعت هاست (پديده هاى مخالف دين).

امام على علیه السّلام فرمودند:
خوبى كننده بهتر از خودِ خوبى و بدى كننده بدتر از خودِ بدى است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خداى تعالى كتابى راهنما فرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت. پس راه خوبى را پيش گيريد تا هدايت شويد و از راه بدى دورى جوييد تا به مقصد برسيد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
با خوبان معاشرت كن تا از آنان باشى و از بدان دورى كن تا از آنان نباشى.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نیت مؤمن بهتر از عمل او، و نیت کافر بدتر از عمل اوست و هر کس مطابق نیت خود عمل مى کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پاداش نیکوکارى زودتر از هر کار خوب دیگرى مى رسد و کیفر ستم و تجاوز زودتر از هر کار بد دیگرى گریبان مى گیرد.

تبلیغات