مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/خودسازی
آخرین احادیث - خودسازی

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
وقتى نماز واجب مى خوانى ، آن را در وقت خودش چنان بخوان كه گويا ديگر به نماز موفق نمى شوى ، سپس چشم خود را به محل سجده ات متوجه گردان . اگر بدانى چه كسى جانب راست و چپت مى باشد هر آينه...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
به راستى كه اين زبان كليد همه خوبى ها و بدى هاست پس شايسته است كه مؤمن زبان خود را مُهر و موم كند، همان گونه كه (صندوق) طلا و نقره خود را مُهر و موم مى كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
براى جان هاى شما بهايى جز بهشت نيست، پس آنها را جز به بهشت مفروشيد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
نَفَس هاى تو، اجزاء و بخش هاى عمر توست، پس اين نَفس ها را جز در مسير طاعتى كه تو را به خدا نزديك كند، از دست مده و صرف مكن.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر كس عيب خويش را ببيند، از عيب ديگرى غافل مى شود، هر كس از جامه تقوا عريان باشد، هيچ لباسى او را نخواهد پوشاند. و هر كس به تقسيم الهى راضى باشد، اندوهِ آنچه را از دست مى دهد نخواهد...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
بهشت، آميخته به ناگوارى ها وصبر است. هركس در دنيا بر ناملايمات و سختى ها شكيبايى كند، وارد بهشت مى شود. دوزخ هم آميخته به كامجويى ها و خواسته هاى دل است. هر كس به لذّت جويى ها و خواهشهاى...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هرگاه خواستى بدانى خيرى در تو هست يا نه، به دل خودت نگاه كن. اگر ديدى دلت، اهل طاعت خدا را دوست دارد و از گنهكاران بدش مى آيد، در تو خيرى هست و خدا دوستت دارد. و اگر ديدى دلت اهل طاعت...

روزى پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله بیرون آمدند، درحالى که گروهى سنگى را (به نشانه زورآزمایى) جا به جا مى کردند، پس فرمودند:
قوى ترین شما کسى است که هنگام خشم، خویشتن دارى کند و تواناترین شما کسى است که پس از قدرت یافتن، عفو کند.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
خوشا به حال كسى كه اخلاقش پاكيزه باشد و خصلت و رفتارش پاك، باطن و درونش اصلاح شود، و ظاهرش نيكو بـاشد، اضافه مالش را انفاق كند، و حرف اضافه اش را نگه دارد و نگويد، و با مردم با انصاف...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
اى ابوذر! پيش از آنكه به حسابت برسند، خودت به حساب خود برس، كه اين كار، حساب فرداى تو را آسان تر مى كند. و پيش از آنكه تو (و عمل تو) را وزن كنند، خودت را وزن كن و آماده عرضه بزرگ باش،...

امام على علیه السّلام فرمودند:
«خود» را ميزان و معيار بين خودت و ديگران قرار بده.در وصيت نامه خويش به فرزندشان امام حسن( علیه السّلام ) فرمودند: آنچه براى خودت مى پسندى براى غير خودت هم بپسند، آنچه براى خود نمى پسندى...

امام على علیه السلام درباره آیه «وَلاتَنْسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنْیا؛ بهره خودت را از دنیا فراموش مکن» فرمودند:
فراموش مکن که تندرستى، نیرو و توان، آسودگى، جوانى و نشاط خود را وسیله آخرت طلبى قرار دهى.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
هر كس كه هر روز از خودش حساب رسى نكند از ما نيست. پس اگر كار نيك انجام داده باشد، از خداوند بخواهد كه افزون ترش كند، و اگر بد كرده باشد، از خدا آمرزش بطلبد و به سوى او توبه كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
دنيا پشت كرده ومى رود. آخرت هم روى آورده و مى آيد و هر يك از دنيا و آخرت را فرزندانى است، پس، از فرزندان آخرت باشيد، و از فرزندان دنيا نباشيد. امروز، روز عمل است و حسابى نيست وآخرت،...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
شب و روز، در تو عمل مى كنند، پس تو در شب و روز عمل كن، و از تو مى گيرند و مى كاهند، تو هم از آن دو (بهره) بگير.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هم اكنون عمل كنيد، كه زبان ها باز و رهاست، و بدن ها سالم و اندام ها نرم و انعطاف پذير، و زمينه دگرگونى گسترده، و مجال، گسترده و وسيع است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هركس خود را پيشواى مردم قرار دهد، پيش از آموختن ديگران، به آموزش خود بپردازد، و بايد تربيت كردنش با سيرت و رفتارش، پيش از تأديب به زبانش باشد. آن كس كه معلم و مربّى خويشتن است، سزاوارتر...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
پيش از نيرومند شدن تمايلات نفسانى و شهوت، بر آن چيره و مسلّط شو، كه اگر نيرومند شود، مالك تو مى گردد و تو را به دنبال خود مى كشد و قدرت مقاومت در برابر آن را نخواهى داشت.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در شگفتم از كسى كه از غذا(ى فاسد) به خاطر رنج و آزارش پرهيز مى كند، امّا از «گناه»، به خاطر عذاب دردناكش پروا و پرهيزى ندارد!

امام علی علیه السّلام فرمودند:
همنشينى با بدان، براى انسان بدى مى آورد، مثل باد، كه وقتى بر بوى بد مى گذرد، با خودش عفونت مى آورد. و همنشينى با نيكان، نيكى مى آورد، مثل باد، كه وقتى بر بوى خوش بگذرد، با خودش بوى...

تبلیغات