مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/دهانی خوشبو
آخرین احادیث - دهانی خوشبو

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
چه خوب خوراكى است مويز؛ ... و دهان را خوشبو مى كند.

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
خلال كنيد كه بدترين چيز نزد فرشتگان اين است كه لاى دندان هاى بنده، مانده غذا ببينند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شبانگاه كه (براى نماز) برخاستى، مسواك بزن چرا كه فرشته اى نزد تو مى آيد و دهانش را بر دهانت مى گذارد و آنگاه هيچ حرفى از قرآن و نماز و دعا نمى خوانى مگر آن كه آن را به آسمان بالا مى...

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
اگر مردم خاصيت مسواك را مى دانستند (هرگز آن را از خود جدا نمى كردند و حتى) آن را شب به بستر خود مى بردند.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
مسواک زدن در توالت، دهان را بدبو مى کند.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
خوردن آب سرد بعد از چيزهاى گرم و شيرينى، دندان ها را از بين مى برد ... هر كس مى خواهد دندان هايش فاسد نشود، شيرينى نَخورد، مگر پس از خوردن لقمه اى نان.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سه چيز بر هر مسلمانى لازم است: غسل جمعه، مسواك زدن و عطر.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
آويش و نمك، دهان را خوشبو مى كنند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بر شما باد مسواک زدن؛ چرا که وسوسه دل را از میان مى بَرَد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اگر مردم مى دانستند چه خواصى در سيب وجود دارد، بيماران خود را تنها با آن درمان مى كردند. سيب سريع تر از هر چيزى به قلب فايده مى رساند؛ به ويژه آن كه خوشبو كننده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند رحمت كند خلال كنندگان امتم را در هنگام وضو گرفتن و بعد از غذا خوردن.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كس به ضعفى در قلب يا بدن خويش گرفتار شد، بايد گوشت گوسفند با شير بخورد، چرا كه اين خوراك، هر درد و بلايى را از اندام وى بيرون مى بَرَد و تن او را تقويت و لثه اش را محكم مى كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سه چيز، فراموشى را از بين مى برد و حافظه را زياد مى كند: خواندن قرآن، مسواك زدن و روزه گرفتن.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
حنا، بوى بد عرق را از بين مى برد و چهره را شاداب، دهان را خوشبو و فرزند را زيبا مى كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
زيتون غذاى خوبى است، دهان را خوشبو مى كند، بلغم را از بين مى برد، رنگ پوست را صفا مى بخشد، اعصاب را محكم مى كند، مرض را مى برد و خشم را خاموش مى كند.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
مسواك زدن، نور چشم و رشد مو را زياد و آبريزش چشم را برطرف مى كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بعد از غذا زبان را دور دهان بگردان، هرچه با زبان درآمد فرو ببر، و آنچه را با خلال بيرون آوردى از دهان بيرون افكن.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دهان هاى خود را پاكيزه كنيد كه راه هاى تسبيح خداوند است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مسواك بزنيد؛ چرا كه مسواك چيز خوبى است؛ لثه را محكم مى كند، بوى دهان را مى برد، معده را اصلاح مى كند، بر درجات انسان در بهشت مى افزايد و شيطان را ناخرسند مى نمايد.

امام باقر عليه السلام فرمودند:
مسواك بلغم و رطوبات معده را از بين مى برد و عقل را زياد مى كند.

تبلیغات