مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/راز طول عمر
آخرین احادیث - راز طول عمر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس ماندگارى مى خواهد ـ و البته ماندگارى [ابدى] وجود ندارد ـ بايد صبحانه را زودتر بخورد، كفش مناسب بپوشد، رداى (بالاپوش) خود را سبك كند و كمتر با زنان بياميزد. پرسيدند: اى پيامبر...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خوشا به سعادت كسى كه عمرش طولانى و كردارش خوب باشد. چنين كسى عاقبتش خوب است؛ زيرا پروردگارش از او راضى است. و واى بر كسى كه عمرش طولانى و كردارش بد باشد. چنين كسى عاقبتش بد است؛ چرا...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
سه چيز است كه اگر مؤمن از آنها مطلع شود، باعث طول عمر و دوام بهره مندى او از نعمت ها مى شود: طول دادن ركوع و سجده، زياد نشستن بر سر سفره اى كه در آن ديگران را اطعام مى كند و خوش رفتارى...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه خداوند متعال بر مردمى خشم بگيرد و بر ايشان عذاب نفرستد، اجناس آنها گران و عمرشان كوتاه مى شود، بازرگانان آنها سود نمى برند، ميوه هايشان سالم نمى ماند، رودخانه هاى آنها پر آب نمى...

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مرگ انسان ها در نتيجه گناهان، بيشتر از مرگ آنها در نتيجه فرا رسيدنِ اَجَل است و زنده ماندن انسان ها در نتيجه نيكى هايشان، بيشتر از زندگى كردنشان به خاطر باقى بودنِ عمر است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بركت عمر در خوب انجام دادنِ كارهاست.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
زيارت امام حسين عليه السلام را رها نكن و دوستان خود را هم به آن سفارش كن، كه در اين صورت، خداوند عمرت را طولانى و روزى ات را زياد مى كند و زندگى ات را همراه با سعادت مى كند و جز سعادتمند...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
در آنچه خداى متعال در الواح به موسى عليه السلام داد، از جمله چنين بود:... مرا و پدر و مادرت را سپاسگزارى كن، تا از نابود شدن ها حفظت كنم و اجلت را به تأخير بيندازم و به تو زندگى اى...

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زِنا، شش پيامد دارد: سه در دنيا و سه در آخرت. سه پيامد دنيايى اش اين است كه: آبرو را مى بَرد، مرگ را شتاب مى بخشد و روزى را مى بُرد و سه پيامد آخرتى اش: سختى حسابرسى، خشم خداى رحمان...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
از فتنه ها و بدى ها كناره بگيريد، تا عمرتان طولانى شود .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
دست هايتان را قبل و بعد از غذا خوردن بشوييد، كه فقر را مى بَرَد و بر عمر مى افزايد.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس دوست دارد كه عمرش طولانى و روزى اش زياد شود، تقواى الهى پيشه كند و صله رحم نمايد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كس به شايستگى در حقّ خانواده اش نيكى كند، خداوند بر عمرش مى افزايد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى فرزند آدم! به پدر و مادرت نيكى كن و صله رحم داشته باش تا خداوند، كارت را آسان و عمرت را طولانى بگرداند. پروردگارت را فرمان ببر تا خردمند به شمار آيى و از او نافرمانى نكن كه نادان...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به هر كس، راستگويى در گفتار، انصاف در رفتار، نيكى به والدين و صله رحم الهام شود، اجلش به تأخير مى افتد، روزيش زياد مى گردد، از عقلش بهره مند مى شود و هنگام سئوال [مأموران الهى] پاسخ...

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مردمى كه گناهكارند و نه نيكوكار، با صله رحم، اموالشان زياد و عمرشان طولانى مى شود. حال اگر نيك و نيكوكار باشند، چه خواهد شد!؟

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
گناهى كه نعمت ها را تغيير مى دهد، تجاوز به حقوق ديگران است. گناهى كه پشيمانى مى آورد، قتل است. گناهى كه گرفتارى ايجاد مى كند، ظلم است. گناهى كه آبرو مى بَرد، شرابخوارى است. گناهى كه...

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
صدقه دادن با مراعات شرايطش و خوبى كردن به پدر و مادر و انجام دادن كارهاى نيك، بدبختى را به خوشبختى تبديل مى كند و بر عمر مى افزايد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس در روز جمعه ناخن هايش را كوتاه كند، عمر و مالش زياد مى شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شام را ترك نكنيد، هر چند به خوردن دانه خرماى خشكيده اى باشد. من بر امّتم از اين بيم دارم كه با تركِ خوردن شام، پيرى و شكستگى به سراغشان آيد؛ چرا كه خوردنِ شام، مايه نيرومندى پير و جوان...

تبلیغات