مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/رفتار خداپسندانه
آخرین احادیث - رفتار خداپسندانه

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خداوند سبحان غذاى فقرا را در اموال ثروتمندان قرار داده است، پس هيچ فقيرى در دنيا گرسنگى نمى كشد مگر اين كه ثروتمندى حق او را نداده باشد و خداوند از اغنيا در اين باره خواهد پرسيد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بلند مرتبه ترین مردم نزد خداوند در روز قیامت کسى است که در روى زمین بیشتر در خیرخواهى و ارشاد مردم قدم بردارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هنگامى كه بندگان در پيشگاه خدا مى ايستند، آواز دهنده اى ندا دهد: آن كس كه مزدش با خداست برخيزد و به بهشت رود. گفته مى شود: چه كسى مزدش با خداست؟ مى گويد: گذشت كنندگان از مردم.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اگر مى خواهيد كه خدا و پيغمبر شما را دوست بدارند وقتى امانتى به شما سپردند به سلامت برگردانيد و چون سخن گوييد راست گوييد و با همسايگان خود به نيكى رفتار نماييد.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
حق كسى كه به تو نيكى كرده ، اين است كه از او تشكر كنى و نيكيش را به زبان آورى و از وى به خوبى ياد كنى و ميان خود و خداى عزوجل برايش خالصانه دعا كنى ، هرگاه چنين كردى بى گمان پنهانى...

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
عيادت كننده از بيمار، در نخلستان بهشت ميوه مى چيند و هرگاه نزد بيمار بنشيند، رحمت خدا او را فرا مى گيرد.

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
هر كس يتيمى را سرپرستى كند تا آن كه بى نياز گردد، خداوند به سبب اين كار بهشت را بر او واجب سازد، همچنان كه آتش دوزخ را بر خورنده مال يتيم واجب ساخته است.

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
نزديك ترين مردم به خدا و رسول او كسى است كه آغازگر سلام باشد.

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
اما شاخه هاى حيا عبارتند از: نرمش، مهربانى، در نظر داشتن خدا در آشكار و نهان، سلامت، دورى از بدى، خوشرويى، گذشت، بخشندگى ، پيروزى و خوشنامى در ميان مردم، اينها فوايدى است كه خردمند...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر کس بخواهد دعایش مستجاب شود، باید کسب خود را حلال کند و حق مردم را بپردازد. دعاى هیچ بنده اى که مال حرام در شکمش باشد یا حق کسى بر گردنش باشد، به درگاه خدا بالا نمى رود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس که خداوند براى او خیر بخواهد، دوستى شایسته نصیب وى خواهد نمود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هيچ مرد مسلمانى نيست كه نگاهش به زنى بيفتد و چشم خود را پايين بيندازد مگر اين كه خداى متعال به او توفيق عبادتى دهد كه شيرينى آن را در دل خويش بيابد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بدانيد كه خداوند از انسان هايى كه دائما رنگ عوض مى كنند نفرت دارد. پس از حق و اهل آن جدا نشويد، چرا كه هر كس به باطل و اهل آن بپيوندد، نابود مى شود و دنيا را هم از دست مى دهد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اگر كسى به تو ناسزا گفت به او بگو: اگر راست مى گويى، از خدا مى خواهم كه مرا بيامرزد و اگر دروغ مى گويى، از خدا مى خواهم كه تو را بيامرزد و اگر كسى تهديدت كرد، تو او را به خيرخواهى و...

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
مؤمن نیازمند سه چیز است: توفیقى از پروردگار، پند دهنده اى از درون خویش و پذیرش از نصیحت کنندگان.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حضرت موسى عليه السلام مردى را نزد عرش ديد و به جايگاه او غبطه خورد و در مورد او سؤال كرد. به او گفته شد كه او به آنچه خداوند از فضل خود به مردم داده است حسد نمى برد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
انسان به همان كسى واگذار مى شود كه به او اميد بسته است و اگر انسان جز به خدا اميد نبندد به غير خدا واگذار نمى شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
سخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزدیک است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پروردگارم، همان گونه که مرا به انجام واجبات فرمان داده، به مدارا کردن با مردم نیز فرمان داده است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بپرهیز از خلف وعده که آن موجب نفرت خدا و مردم از تو مى شود.

تبلیغات