مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/زبان، كليد خوبی‌ها و بدی‌ها
آخرین احادیث - زبان، كليد خوبی‌ها و بدی‌ها

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تا وقتى مردم امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و يكديگر را در نيكى و تقوا، يارى مى رسانند، در خير و نيكى اند، آن گاه كه چنين نكنند، بركت ها از آنان گرفته مى شود و بعضى بر بعض ديگر...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
كسى كه براى زنده كردن حق يك مسلمان، شهادت حقّ بدهد، روز قيامت در حالى آورده مى شود كه پرتو نور چهره اش، تا چشم كار مى كند ديده مى شود و خلايق او را به نام و نسب مى شناسند.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
زبان آدميزاد، هر روز به اعضاى او نزديك مى شود و مى گويد: چگونه ايد؟ آنها مى گويند: اگر تو ما را به خودمان واگذارى، خوب هستيم! و مى گويند: از خدا بترس و كارى به ما نداشته باش. و او را...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
گناه براى غير گناهكار نيز شوم است، اگر گنهكار را سرزنش كند به آن مبتلا مى شود، اگر از او غيبت كند گنهكار شود و اگر به گناه او راضى باشد، شريك وى است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر كس خودرأى باشد، هلاك مى شود و هر كس با افراد صاحب نظر مشورت كند، در عقل آنان شريك مى شود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
شوخى زیاد، ارج و احترام را مى برد و موجب دشمنى مى شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به مردم ناسزا نگویید، که با این کار در میان آنها دشمن پیدا مى کنید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شما را سفارش مى كنم به راستگويى، كه راستگويى با نيكى همراه است و هر دو در بهشت اند و از دروغگويى بپرهيزيد كه دروغگويى همراه با بدكارى است و هر دو در جهنم اند.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
هر که نهانی برادر خود را پند دهد او را آراسته و زیور بسته، و هر که در برابر دیگرانش پند دهد زشتش کرده .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس عیب و زشتى برادر مسلمان خود را فاش کند، خداوند زشتى او را آشکار سازد، تاجایى که او را در درون خانه اش رسوا سازد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
از كسانى مباش كه بى عمل، به آخرت اميد دارند... از گناه باز مى دارند، اما خود باز نمى ايستند، به كارهايى فرمان مى دهند كه خود انجام نمى دهند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین سخن، آن است که قابل فهم و روشن و کوتاه باشد و خستگى نیاورد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آيا به چيزى با فضيلت تر از نماز و روزه و صدقه (زكات) آگاهتان نكنم؟ و آن اصلاح ميان مردم است، زيرا تيره شدن رابطه بين مردم ريشه كن كننده دين است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دو مسلمانى كه سه روز با هم قهر كنند و آشتى ننمايند، هر دو از اسلام بيرون مى روند و ميان آنان هيچ پيوند دينى نيست و هر كدام از آنها پيش از ديگرى با برادرش حرف بزند، در روز قيامت زودتر...

امام على علیه السّلام فرمودند:
تعريف بيش از استحقاق، چاپلوسى و كمتر از استحقاق، از ناتوانى در سخن و يا حسد است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
من پيامبر نشده ام كه لعن و نفرين كنم، بلكه مبعوث شده ام تا مايه رحمت باشم.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
گناهانى كه باعث نزول عذاب مى شوند، عبارت اند از: ستم كردن شخص از روى آگاهى، تجاوز به حقوق مردم، و دست انداختن و مسخره كردن آنان.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خشم هم نشين بسيار بدى است: عيب ها را آشكار، بدى ها را نزديك و خوبى ها را دور مى كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مؤمن را بر مؤمن، هفت حق است. واجب ترين آنها اين است كه آدمى تنها حق را بگويد، هر چند بر ضد خود يا پدر و مادرش باشد و به خاطر آنها از حق منحرف نشود.

امام على علیه السّلام فرمودند:
بايد نياز به مردم و بى نيازى از آنان، در دلت گردآيند، تا نيازت به آنان، سبب نرمى در گفتار و خوش رويى ات شود و بى نيازى ات، سبب آبرودارى و عزّتت باشد.

تبلیغات