مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/زهد
آخرین احادیث - زهد

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
همه خیردرخانه ای نهاده شده و کلیدش را زهد و بی رغبتی به دنیا قرار داده اند .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زاهدترين مردم، كسي است كه از حرام دوري كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
زهد، اصل و اساس دين است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ريشه و اساس زهد، يقين است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
زهد در دنيا عبارت است از: كوتاه نمودن آرزو، شكر همة نعمتها و اجتناب نمودن از هر چه که خداوند آن را حرام نموده است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
زهد، اين نيست كه انسان حلالِ خدا را بر خود حرام كند، بلكه زهد اين است كه انسان به آنچه در دست خداست اعتماد و اطمينان بيشتري داشته باشد تا به آنچه در دست خود و در سيطرة قدرت محدود بشري...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
بندگي و عبادت پروردگار، با چيزي بالاتر و برتر از زهد و بي رغبتي نسبت به دنيا، صورت نگرفته است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
خداوند هيچ بنده اي را به پيامبري انتخاب نكرد مگر اين كه زاهد و بي ميل نسبت به دنيا بود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
تمام زهد در بين دو كلمه از قرآن خلاصه شده است، آنجا كه خداوند سبحان فرمودند: تا هرگز بر آنچه از دست شما رفته، اندوه مخوريد و بر آنچه داريد و به دست مي آوريد شاد نباشيد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اساس زهد به اين است كه انسان به نيکويي نسبت به آنچه در نزد خداوند است، ميل و رغبت داشته باشد.

امام علی علیه السّلام در وصف زاهدان فرمودند:
گروهی هستند که گر چه (در ظاهر) اهل دنیا هستند ولی (در باطن) از اهل دنیا نیستند، در دنیا هستند مانند کسی که در آن نیست، عمل آنها در دنیا به آن چیزی است که بعد از مرگ می بینند و برای...

امام علی علیه السّلام به نوف فرمودند:
ای نوف، خوشا به حال کسانی که نسبت به دنیا زهد ورزیده و بی میل شدند و رغبت به آخرت دارند، آنان کسانی هستند که زمین را فرش، خاک آن را بستر و آب آن را شربت گوارا قرار دادند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انسان هاي زاهد گر چه (در ظاهر) خندان و متبسّم هستند، لكن قلب هاي آنها گريان است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
زاهد در دنيا، كسي است كه حرام بر صبر او غالب نشود و در مقابل محرّمات، صبر خويش را از دست ندهد و استفاده از حلال الهي نيز او را از شكر پروردگار باز ندارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بر شما باد به زهد و بي رغبتي نسبت به دنيا، به درستي كه زهد، همراه دين است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
زهد و بي رغبتي به دنيا، خصلت و روش انسانهاي با تقوا است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هيچ شخصي زاهد نيست مگر اينكه (نسبت به ديگران) متواضع باشد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ابتدا و شروع زُهد و بي رغبتي نسبت به دنيا، با تظاهر به زهد محقق مي گردد.

از وصيت هاي امام علي عليه السّلام به فرزندشان امام حسن عليه السّلام - اين است:
بسيار به ياد آخرت و نعمت هاي آن و عذاب دردناكي كه در آن است باش، پس همانا يادآوري اين امور تو را نسبت به دنيا بي رغبت نموده و دنيا را در نظر تو كوچك مي كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
میزان کمی از معرفت و شناخت (نسبت به دنیا و آخرت)، موجب بی رغبتی نسبت به دنیا خواهد شد.

تبلیغات