مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/سپاس
آخرین احادیث - سپاس

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از همه مردم سپاسگزارتر آن کس است که بهتر سپاس مردم را مى گزارد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پاداش آن که غذا می خورد و شکر می گزارد مانند روزه دار صبور است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چون نشانه هاى نعمت پروردگار آشكار شد، با ناسپاسى نعمت ها را از خود دور نسازيد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اگر بر دشمنت دست يافتى ، بخشيدن او را شكرانه پيروزى قرار ده.

امام جواد علیه السّلام فرمودند:
نعمتى كه سپاسگزارى نشود، مانند گناهى است كه آمرزيده نشود.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
خداوند هر قلب محزون و هر بنده شكرگزار را دوست دارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چنان نيست كه خداوند درب شكرگزارى را بر بنده اى بگشايد و درب زياد شدن نعمت را بر او ببندد. (بلكه هر دو باهم باز شده اند)

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كسى كه توفيق شكر يابد، افزايش نعمت هم نصيب او خواهد شد. خداوند متعال مى فرمايد: اگر سپاسگزاى كنيد، زياد خواهم كرد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر بنده اى كه خدابه او نعمت داده، اگر نعمت را بشناسد و با زبانش خدارا بر آن نعمت ستايش كند، هنوز آن نعمت تمام نشده خدا فرمان مى دهد تا نعمت او زيادتر گردد.

از امام صادق علیه السلام پرسیدند: گرامى ترین مردم نزد خدا کیست؟ حضرت فرمودند:
کسى که وقتى چیزى به او داده شود سپاسگزارى مى کند و وقتى گرفتار شود صبر مى کند.

امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانشان علیهم السلام فرمودند:
پاداش طعام خور سپاسگزار، همانند پاداش روزه دار در راه خداست، و پاداش انسان سالم سپاسگزار مثل پاداش گرفتار صبور است، و اجر توانگر سپاسگزار همانند اجر انسان محروم قناعت پیشه است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
گفتگو از نعمت هاى خداوند، شکر است و ترک آن ناسپاسى است و کسى که از نعمتِ کم سپاسگزارى نکند، از نعمت زیاد هم سپاسگزارى نخواهد کرد، و کسى که از مردم قدردانى نکند، از خدا هم قدردانى نخواهد...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
سپاسگزارى از انعام كننده روزى، روزى را زياد مى كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كسى كه شكر نعمت را بجا نياورد، از زياد شدن آن جلوگيرى خواهد شد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
شكر هر نعمت، پرهيز از گناه و آنچه خداوند آن را حرام كرده است مى باشد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
«نعمتها با ناسپاسى از دست انسان مى روند و معلوم نيست دوباره برگردند.» از گريختن نعمتها حذر كنيد، كه هر گريخته اى برنمى گردد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
سپاسگزارترين مردم كسى است كه قانع تر از ديگران باشد و ناسپاس ترين افراد كسى است كه حريص تر از ديگران باشد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
گروهى خدا را به خاطر سپاس از نعمت هايش مى پرستند، اين عبادت آزادگان است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
كمترين چيزى كه در مقابل نعمت دهنده بايد انجام داد اين است كه با نعمت او گناه صورت نگيرد.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
تقوا داشته باشيد و تواضع و سپاسگزارى و ستايش خدا را پيشه خود سازيد.

تبلیغات