مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/سحرخیزی
آخرین احادیث - سحرخیزی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از پر خـوابى بـپرهيزيد ؛ زيـرا پـرخوابى صاحب خود را در روزقيامت تهيدست مى گذارد .

امام على علیه السّلام فرمودند:
برترين عبادت شب زنده دارى و به ياد خداوند مشغول بودن است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هركس بعد از نماز صبح براى تعقيب و دعا تا طلوع خورشيد بنشيند، بهتر از در نورديدن زمين ، روزى راجلب مى كند.

امام صادق علیه السلام در مورد گفتار خداوند متعال که «إنَّ قُرْآن الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً؛ قرآنِ فجر مشهود است»، فرمودند:
یعنى نماز صبح که فرشتگان شب وفرشتگان روز شاهد آن هستند. پس هنگامى که انسان نماز صبح را در طلوع سپیده بجا آورد دوبار براى او ثبت مى شود هم فرشتگان شب و هم فرشتگان روز براى او مى نویسند.

امام حسن علیه السّلام فرمودند:
كسى كه نماز را بجا آورد و در محل نمازش تا طلوع آفتاب بنشيند اين كار او را از آتش جـهنم باز خواهد داشت.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
اى ابا حمزه! قبل از طلوع آفتاب مخواب كه من آنرا برا تو ناپسند مى دانم، خداوند در اين زمان روزى بندگان را تقسيم مى كند و بر دستان، آنرا به جريان مى اندازد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
حضرت موسى (عليه السلام)عرض كرد: اى پروردگار كدام يك از بندگانت بيشتر مورد خشم تو هستند؟ خداوند متعال فرمود: كسى كه شب همانند مردار (خوابيده) است و روز را هم به بيهودگى مى گذراند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خواب صبح شوم است، روزى را دور مى كند و رنگ انسان را زرد و زشت و متغيّر مى كند و آن خواب اشخاص شوم است، خداوند بزرگ روزى ها را بين طلوع صبح تا طلوع خورشيد تقسيم مى كند، پس از خواب اين...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خواب صبح شوم است انسان را از روزى محروم و رنگ او را زرد مى كند، و منّ و سلوى (غذاى مخصوص و لذيذ بنى اسرایيل) بين طلوع صبح تا طلوع خورشيد بر بنى اسرایيل نازل مى شد، هر كس در آن ساعت...

امام صادق عليه السلام از پدر بزرگوارشان امام باقرعليه السلام نقل مى كنند:
امام باقر(عليه السلام) ما را جمع مى كرد و دستور مى داد ذكر بگوييم تا خورشيد طلوع كند، به كسانى كه سواد دار بودند دستور قرائت قرآن مى داد و به كسانى كه توان خواندن نداشتند فرمان به...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كسى كه نماز صبح را بخواند و تا طلوع آفتاب منتظر شود اين شخص براى كسب روزى موفّق تر است از كسى كه يك ماه در روى زمين براى تجارت و كسب روزى سفر كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
برترى اوّل وقت بر آخر وقت براى انسان مؤمن از مال و فرزندش بهتر است. و فرمود: برترى اوّلِ وقت بر آخر آن مثل برترى آخرت بر دنیاست.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
اينكه نماز صبح را بجا آوردم سپس در جايى بنشينم و خداى عزيز و بزرگ را ذكر بگويم تا آفتاب طلوع كند پيش من محبوبتر است از اينكه اسب را زين كرده و به جهاد در راه خدا پردازم.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
چنانچه همراه گروهى كه بعد از نماز صبح ذكر خدا مى كنند بنشينم پيش من محبوبتر است از چهار نفر آزاد شدگان از فرزندان اسماعيل.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
خداوند بزرگ فرمود: اى فرزند آدم ساعتى بعد از طلوع فجر و ساعتى بعد از عصر مرا ياد كن من مهمّات زندگى تو را كفايت و تضمين مى كنم.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
قسم به كسى كه جان محمّد در دست اوست، دعاى شخص بعد از طلوع فجر تا طلوع آفتاب در رفع نيازها از سير و سفر در زمين براى تجارت و بدست آوردن روزى كارسازتر است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه در مكانى نماز صبح را خوانده بنشيند و ذكر خدا گويد تا آفتاب طلوع كند پاداش او همانند كسى است كه حجّ خانه خدا را بجا آورده است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
زمين از سه چيز پيش خدا ناله كرده كه هيچ جا چنين ضجّه و ناله اى نكرده است: 1 ـ از خون حرامى كه روى او مى ريزد. 2 ـ و غسلى كه از زنـا انجـام مى گيرد. 3 ـ و خوابيدن روى زمين قبل از طلوع...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداى بزرگ خواب زياد و بيكارى زياد را ناپسند مى شمارد. و امام (عليه السلام)فرمود: خواب زياد دين و دنياى انسان را از بين مى برد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداى عزيز و بزرگ نسبت به سه چيز خشم شديد دارد: 1 ـ خواب بدون بيدارى (يعنى خوابيدن تمام شب)، 2 ـ خنده بدون شگفتى، 3 ـ خوردن در حالت سيرى.

تبلیغات