مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/سفارش‌های پیامبر اکرم به امام علی
آخرین احادیث - سفارش‌های پیامبر اکرم به امام علی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اي علي هيچ فقري بدتر از جهل و هيچ مالي پر سودتر از عقل نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! فقر امانتي است که خداوند نزد بندگانش به امانت گذاشته، پس هر کس آن را پنهان دارد خداوند پاداش روزه دار شب زنده دار به او مرحمت نمايد.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
يا علي! سبکباران( از گناه و از دنيا) نجات يابند و سنگين باران هلاک گردند.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! اما درباره ي صدقه دادن، آنقدر در صدقه دادن تلاش کن که «با خودت» بگويي اسراف کردم و ( حال آنکه) اسراف نکرده باشي.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
يا علي! اگر اهل زمين تو را همچون اهل آسمان دوست داشتند، أحدي به آتش دوزخ عذاب نمي شد.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! مردم (در خلقت همچون) درختان پراکنده و مختلف اند، اما من و تو همچون يک درخت هستيم.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! هر کس در امر حج کوتاهي کند و آن را (بي علت) به تأخير اندازد خداوند روز قيامت او را يهودي يا نصراني محشور مي کند.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! هر کس مردم از زبان او در وحشت باشند، اهل آتش خواهد بود.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! بر تو باد به نماز شب، بر تو باد به نماز شب، بر تو باد به نماز شب.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! هر که ميگساري را براي غير خدا هم ترک کند، خدا او را از شرابهاي بهشتي سيراب کند.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! برترين جهاد براي کسي است که صبح کند در حالي که اراده ي ستم به کسي نداشته باشد.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
يا علي! هر کس خشمش را فرو خورد در حالي که مي تواند آن را اعمال کند، خدا در روز قيامت امانش بخشد و ايماني به او دهد که شيريني اش را بچشد.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! بدترين مردم کسي است که آخرتش را به دنيا بفروشد و بدتر از او کسي است که آخرتش را به دنياي ديگران بفروشد.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! بر تو باد به تلاوت قرآن در هر حالي.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! تو هدايتگر امت من هستي، همانا خوشبخت واقعي کسي است که تو را دوست دارد و راه و روش تو را برگزيند.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! پيوند و رفت و آمد و کمک به خويشاوندان، موجب افزايش عمر خواهد شد.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! بهشت مشتاق توست.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! به درستي که خداوند، دوستي مستمندان را به تو بخشيده، پس آنان به امامت تو راضي شدند و من به پيرويشان از تو راضي شدم.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«ياعلي! بر تو باد به مسواک زدن، چرا که مسواک زدن موجب پاکيزگي دهان، و خشنودي خدا و روشني چشم خواهد شد.»

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«يا علي! صدقه دادن موجب تغيير سرنوشت قطعي خواهد شد.»

تبلیغات