مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/سیره نبوی صلّی‌الله‌علیه‌وآله
آخرین احادیث - سیره نبوی صلّی‌الله‌علیه‌وآله

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
رسول خدا صلى الله عليه و آله هرگز با مردم به اندازه عقل خود سخن نگفتند و فرمودند: ما پيامبران مأموريم كه با مردم به اندازه عقل و فهمشان سخن بگوييم.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ما قومى هستیم که تا گرسنه نشویم غذا نمى خوریم و تا سیر نشده ایم دست از غذا مى کشیم.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
رسول اکرم صلى الله علیه و آله شوخى مى کردند ولى جز حقّ چیزى نمى گفتند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هرگاه رسول اكرم صلى الله عليه و آله يكى از اصحاب خود را غمگين مى ديدند، با شوخى او را خوشحال مى كردند و مى فرمودند: خداوند، كسى را كه با برادران (دينى) اش با ترشرويى و چهره عبوس روبرو...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پيامبر خدا هنگام نشستن، بيشتر رو به قبله مى نشست.

امام سجاد علیه السّلام فرمودند:
رسول خدا -صلى الله عليه وآله - با اين كه بى گناه بود اما از خوف خداوند چنان در نماز مى گريست كه جانمازش خيس مى شد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هرگاه رسول خدا (صلى الله عليه و آله) در نماز، صداى گريه كودكى را مى شنيد، نمازش را سبكتر مى خواند تا مادر آن كودك «كه در نماز جماعت بود» به بچّه رسيدگى كند.

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
رسول خدا (صلى الله عليه و آله) هرگاه مهمان داشت، با او غذا مى خورد و دست از سفره و غذا نمى كشيد، تا آن كه مهمان دست از غذا خوردن بكشد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
پيامبرخدا (صلى الله عليه و آله)، از همه مردم زيباتر و خوش آهنگ تر قرآن مى خواند.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
هيچ گاه پيامبرخدا (صلى الله عليه و آله) از خواب بيدار نشد، مگر اين كه سر به خاك نهاده، براى خدا سجده مى كرد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله) مانند بنده غذا مى خورد و مانند بنده مى نشست و مى دانست كه بنده است .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
رسول خدا (صلى الله عليه و آله) هرگز با كسى دست نداد كه دستش را عقب بكشد مگر آن كه طرف مقابل دست خود را عقب ببرد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
رسول خدا (صلى الله عليه و آله) تا روز وفات خود، همواره طعامش نان جو بود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله) هرگاه در جمع مردم غذا مى خورد، اوّلين كسى بود كه دست به غذا دراز مى كرد و آخرين فردى بود كه دست از غذا مى كشيد تا ديگران بخورند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
رسول خدا (صلى الله عليه و آله)، نگاههايش را بين اصحابش تقسيم مى كرد و به اين و آن يكسان نگاه مى كرد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
رسول خدا (صلى الله عليه و آله) از ستمى كه به خود او مى شد انتقام نمى گرفت، مگر آن كه حريم الهى هتك شود، كه در آن صورت خشم مى كرد و غضبش براى خدا بود.

امام على علیه السّلام فرمودند:
پیامبرخدا (صلى الله عليه و آله) هرگز كسى را مذمّت نمى كرد، و در پى لغزشها و عيوب و اسرار ديگران نبود و سخن نمى گفت مگر آنجا كه اميد ثواب داشت.

امام على علیه السّلام فرمودند:
رسول خدا (صلى الله عليه و آله) همواره خوشرو، خوش خو و نرم بود، خشن و درشت خوى نبود.

امام على علیه السّلام فرمودند:
نشستن و بر خاستن رسول خدا (صلى الله عليه و آله) با ياد خدا بود. در مجالس جاى مخصوصى براى خود انتخاب نمى كرد و از اين كار نهى مى فرمود. هرگاه به جمعى مى پيوست، هرجا كه خالى بود مى نشست...

امام على علیه السّلام فرمودند:
پيامبراکرم(صلى الله عليه و آله) هرگز سخن كسى را قطع نمى كرد، مگر آنگاه كه بيش از حدّ حرف بزند (يا از مشروع، فراتر رود) آن وقت او را نهى مى كرد يا بر مى خاست.

تبلیغات