مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/شیطان و پرستش او
آخرین احادیث - شیطان و پرستش او

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
اگر شيطان دشمن است، پس غفلت چرا؟

امام کاظم علیه السّلام در پاسخ به این پرسش که جهاد با کدام دشمن واجب تر است؟، فرمودند:
آن که از همه به تو نزدیک‌تر و دشمنیش با تو بیشتر است و کسی که دشمنان تو را بر ضدت تحریک می کند و آن شیطان است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
ابليس گفت: پنج نفر هستند که هيچ چاره اي براي آنها ندارم اما ديگر مردمان در مشت من هستند: هر که با نيت درست به خدا پناه برد و در همه کارهايش به او تکيه کند، کسي که شب و روز بسيار تسبيح...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند به ابليس دستور داد بر آدم سجده کند. او گفت: پروردگارا! سوگند به عزتت که اگر مرا از سجده بر آدم معاف داري تو را چنان پرستشي کنم که هرگز کسي مانند آن تو را نپرستيده باشد. خداوند...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هجوم شيطانها به مؤمنان، بيشتر از هجوم زنبورها به گوشت است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
ابليس در اين سراي پر فريب، دامهاي خود را پهن کرده و هدف او کسي جز دوستداران ما نيست.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شيطان آدمي را همه جا مي چرخاند و چون او را خسته و درمانده کرد، نزديک ثروت کمين مي کند و گردنش را مي گيرد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
امام صادق عليه السلام در پاسخ به سؤال از آيه «همانا او را بر کساني که ايمان آورده اند چيرگي نيست»، فرمودند: به خدا قسم شيطان بر جسم مؤمن چيره مي شود، اما بر دين او چيره نشود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
کسي که اهميت ندهد چه مي گويد و درباره اش چه گفته مي شود او شريک شيطان است و کسي که برايش مهم نباشد مردم او را بدکار ببينند (و بشناسند نيز) شريک شيطان است و کسي که از برادر مؤمن خود...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شيطان (به يارانش) گفت: از راه سه چيز بر بني آدم غلبه مي کنم و در اين صورت باکي ندارم که او چه اعمال (نيکي) انجام مي دهد زيرا اعمال نيک وي در نزد خدا پذيرفته نمي شود. (و آن سه عبارتند...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مرگ هيچ مؤمني در نظر شيطان، محبوبتر از موت يک عالم فقيه نيست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از کاري که خدا با ابليس کرد درس بگيريد، هنگامي كه کار دراز مدت و کوششهاي توان فرساي او را باطل ساخت، او شش هزار سال خدا را پرستش کرده بود که معلوم نيست آيا از سالهاي دنياست يا از سالهاي...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بپرهيزيد از آن دشمني که پنهاني در سينه ها نفوذ مي کند و آهسته در گوشها افسون مي دمد.

امام علی علیه السّلام در نکوهش پیروان شیطان، فرمودند:
آنان ملاک کارهاشان را شیطان قرار دادند و شیطان هم آنها را در دام خود قرار داد پس در سینه های آنان تخم کرد و جوجه گذاشت و به تدریج در خردهای آنان نفوذ کرد و با چشمهایشان نگریست و با...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اي بندگان خدا! از دشمن خدا (شيطان) بر حذر باشيد كه همانا او شما را به درد خود گرفتار مي کند و با فرياد خويش شما را از جا مي پراند و نگرانتان مي سازد و سواران و پيادگان خود را عليه...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از خدا بترسيد از (کيفر) سرکشي در اين جهان و از زيان ستمگري در آن جهان و از فرجام بد کبر، زيرا اينها (سرکشي و ستمگري و کبر) عظيم ترين دام و بزرگ ترين فريب ابليس است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اي کميل! ابليس از طرف خود وعده نمي دهد، بلکه از جانب پروردگارش وعده مي دهد تا آنان را به معصيت او وا دارد و در ورطه هلاکتشان افکند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بدانيد که همانا شيطان راههاي خود را براي شما هموار مي کند تا از او دنباله روي کنيد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
همانا شيطان راههاي خود را براي شما هموار مي کند و مي خواهد گره هاي دين شما را يکي پس از ديگري سست گرداند و به جاي اتحاد، تفرقه به شما دهد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
شيطان بر بنده گماشته شده است و معصيت را در نظرش مي آرايد تا مرتکب آن شود و او را به توبه کردن اميدوار مي سازد تا آن را به تأخير اندازد.

تبلیغات