مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/صدقه جاریه
آخرین احادیث - صدقه جاریه

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شش چيز است كه (ثواب آنها) بعد از وفات مؤمن به او مى رسد: فرزندى كه برايش آمرزش طلبد ، مصحفى كه از خود بر جاى گذارد ، نهالى كه بكارد ، صدقه آبى (مانند نهر و قنات) كه جارى سازد ، چاهى...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
وقتى انسان بمیرد دنباله کارهاى نیک او بریده شود جز سه چیز صدقه جارى و دانشى که کسان از آن بهره ور شوند و فرزند درست کارى که براى او دعا کند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
تنها بهره تو از دارايى ات، همان مقدار است كه براى آخرت خود پيش فرستاده اى، و آنچه را كه تأخير بيندازى و به جا گذارى، سهم وارث است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شخص پولدار مى تواند تا زنده است، هر نوع تصرّفى در مال خود انجام دهد: اگر بخواهد، آن را مى بخشد و اگر بخواهد، آن را صدقه مى دهد و اگر بخواهد، مى تواند همانطور بگذارد تا مرگش فرا رسد....

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداى متعال، گروهى از آفريدگان خود را براى تأمين نيازمنديهاى شيعيان تنگدستِ ما برگزيده است و پاداش آنان براين كار، بهشت است. اگربتوانى از اين گروه باشى، باش!

امام على علیه السّلام فرمودند:
هرگاه بنده اى از دنيا رود، فرشتگان گويند: «چه پيش فرستاده است؟» و مردم گويند: «چه برجا گذاشته است؟» پس مال اضافه خود را (با صدقه) پيش فرستيد تا به سود شما شود، و همه را برجاى نگذاريد...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
آدميزاده پيوسته مى گويد: مالَم، مالَم! آيا بهره تو از مالت جز چيزى است كه آن را صدقه داده اى و باقى ساخته اى، يا خورده اى و فانى كرده اى، يا پوشيده اى و پوسانده اى؟

امام على علیه السّلام فرمودند:
چيزى را كه نمى دانى كى ناگهانى سراغت مى آيد (يعنى مرگ)، سزاوار است پيش از آنكه تو را فرا گيرد، براى روبه رو شدن با آن آماده شوى.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
نيكوكارى وصدقه پنهانى، فقر را مى زدايند و عمر را مى افزايند و هفتاد نوع مردنِ بد را از انسان دور مى كنند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بهترين چيزى كه انسان براى بعد از خودش بر جاى مى گذارد، سه چيز است: 1 ـ فرزند نيكوكارى كه براى او آمرزش مى طلبد، 2 ـ سنّت نيكى كه به آن اقتدا مى كنند. 3 ـ صدقه جاريه اى كه پس از او هم...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
چنان نيست كه هر كس دوست داشته باشد به مردم نيكى كند، آن را انجام دهد! و چنان نيست كه هر كس علاقه مند به كار خير باشد، توانايى آن را داشته باشد و چنان هم نيست كه هر كس قدرت بر نيكى به...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بدان كه هر كس در راه طاعت خدا خرج نكند، به خرج كردن در راه معصيت خدا گرفتار مى شود و هركس در راه انجام نياز دوستِ خدا گام برندارد، به تلاش در راه تأمين نياز دشمن خدا گرفتار مى شود....

امام على علیه السّلام فرمودند:
مردم در دنيا دو گونه كار مى كنند: يكى آنكه در دنيا براى دنيا كار مى كند و دنيايش او را از آخرتش غافل مى سازد... پس عمر خود را در راه منافع ديگران تباه مى سازد، ديگرى آنكه در دنيا براى...

امام على علیه السّلام در نامه‌اى که به زیادبن ابیه، جانشین والى بصره نوشتند، فرمودند:
آیا ندیدید کسانى را که آروزهاى دور و دراز داشتند و بناهاى محکم و استوار ساختند و اموال بسیار اندوختند، چگونه خانه هایشان گور شد و آنچه جمع کرده بودند، تباه گشت، اموالشان به وارثان رسید...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
همراه مرده، سه چيز او را همراهى مى كند (تا لب گور). دو تا بر مى گردد و يكى باقى مى ماند. خانواده و مالش برمى گردد ولى عملش با او همراه مى ماند.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
بهترين صدقه آن است كه در حالى كه صحيح و سالم هستى و اميد به زندگى دارى و از تنگدستى هم هـراسان باشى، صدقه بدهى، صدقه را آن قدر به تأخير نينداز تا آن كه جان به گلوگاه برسـد، آنگاه بگويى:...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
بهترين ثروت و اندوخته انسان، «صدقه» است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه با اختيار، ثروت خود را از خوبان دريغ كند، خداوند به ناچار، مال او را صرف اشرار و بَدان مى كند.

امام على علیه السلام در وصیت خویش به فرزندشان امام حسن علیه السلام فرمودند:
بدان که پیش روى تو راهى است همراه با مسافت دور و سختیهاى جانگاه... و هرگاه از نیازمندان کسى را یافتى که رهتوشه تو را به سوى آخرت بر دوش کشد وفرداى قیامت که به آن نیاز دارى به تو تحویل...

امام على علیه السّلام فرمودند:
اى فرزند آدم! خودت وصىّ خود باش و درباره دارايى خود، آن گونه عمل كن كه مى خواهى پس از تو با آن، آنگونه عمل كنند.

تبلیغات