مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/عقل و عاقل
آخرین احادیث - عقل و عاقل

امام على علیه السّلام فرمودند:
عاقل، آن نيست كه خوب را از بد تشخيص دهد. عاقل، كسى است كه از ميان دو بد، آن را كه ضررش كمتر است، بشناسد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
عاقل كسى است كه جدّى اش از شوخى اش بيشتر باشد و با كمك عقلش بر هوا و هوسش پيروز گردد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عاقل ترین مردم کسى است که بهتر بتواند امور زندگى اش را برنامه ریزى کند و براى اصلاح آخرتش بیشتر همت نماید.

امام على علیه السّلام فرمودند:
عاقل ترين مردم كسى است كه به عيب هاى خويش بينا و از عيوب ديگران، نابينا باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کمال عقل پس از ایمان به خدا، مدارا کردن با مردم است به شرط آن که حق، ترک نشود.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خوش گمانى، از اخلاق عاقلان است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اى على! عقل چيزى است كه با آن، بهشت و خشنودى خداوند مهربان به دست مى آيد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عاقل كسى است كه زبانش را از بدگويى پشت سر ديگران، نگه دارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عقل هر كجا باشد، انس گيرنده و الفت پذير است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
با هوا و هوست مبارزه كن، بر خشمت مسلّط شو و با عادت هاى بدت مخالفت كن، تا روحت پاك و عقلت كامل گردد و پاداش پروردگارت را به تمامى دريافت نمايى.

امام حسين علیه السّلام فرمودند:
عقل، جز با پيروى از حق، كامل نمى شود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
شايسته است كه برخورد عاقل با نادان، مانند برخورد طبيب با بيمار باشد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عاقل كسى است كه كارهايش را خوب انجام دهد و تلاشى كه مى كند، به جا باشد.

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
لقمان به فرزندش فرمود: فرزندم! دنيا دريايى عميق است كه بسيارى در آن غرق شدند. پس بايد در اين دريا، كشتى ات تقواى الهى، بار آن ايمان، بادبانش توكل بر خدا، ناخدايش عقل، راهنمايش علم و...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خِردهاى خود را خطاپذیر بدانید، كه بسا اعتماد كردن به آن ، خطا باشد

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
عقل در دل، همانند چراغ در ميان خانه است.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همه خوبى ها با عقل شناخته مى شوند و كسى كه عقل ندارد، دين ندارد.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بدانيد كه عاقل ترين مردم كسى است كه پروردگارش را بشناسد و از او پيروى كند، دشمنان خدا را بشناسد و از آنان نافرمانى كند، جايگاه ابدى خود را بشناسد و آن را آباد كند و بداند به زودى به...

امام على علیه السّلام فرمودند:
نياز عاقلان به ادب، همانند نياز كشتزار به باران است.

امام كاظم علیه السّلام فرمودند:
همان گونه كه قوام جسم، تنها به جانِ زنده است، قوام ديندارى هم تنها به نيّت پاك است و نيّت پاك، جز با عقل حاصل نمى شود.

تبلیغات