مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/غیبت و آثار آن
آخرین احادیث - غیبت و آثار آن

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كه از آبروى برادر خود دفاع كند اين كار حجابى ميان او و آتش است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
غيبت كردن ، نشانه انسان دوروست .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس از مرد يا زن مسلمانى غيبت كند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذيرد مگر اين كه غيبت شونده او را ببخشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهشت بر سه كس حرام است: منّت گذارنده (بر خدا) ، غيبت كننده و ميگسار .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
غيبت نكُن ، كه از تو غيبت مى شود . و براى برادرت چاه مكَن كه خود در آن مى افتى ؛ زيرا با هر دست بدهى ، با همان دست پس مى گيرى .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هرگاه شخص فاسق و گنهكار آشكارا گناه كند، نه حرمتى دارد و نه غيبتى.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ناسزاگفتن به مؤمن فسق است و جنگيدن با او كفر و خوردن گوشت او (غيبت كردن از وى) معصيت خداست.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
غيبت كردن در دين مرد مسلمان از خوره داخلى زودتر كارگر خواهد بود.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
اى اباذر! بپرهيز از غيبت، زيرا غيبت از زنا سخت تر وبدتر است. اباذر مى گويد گفتم: چرا يا رسول اللّه ؟ فرمودند: چون مرد زنا مى كند و توبه مى كند، خدا هم مى پذيرد، ولى غيبت بخشوده نمى...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
غيبت، حسنات را مى خورد همانطور كه آتش هيزم را مى خورد، خداوند بزرگ به موسى وحى مى فرمودند: غيبت كننده اگر توبه كند آخرين كسى است كه وارد بهشت مى شود، و اگر توبه نكند نخستين كسى است...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
اى اباذر كسى كه از غيبت برادر مؤمنش جلوگيرى و دفاع كند بر خداوند است كه او را از آتش جهنم آزاد كند.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
مؤمن بر مؤمن هفت حق واجب الهى دارد. 1 ـ احترام او در هنگامى كه حضور ندارد. 2 ـ دوستى قلبى با او. 3 ـ شريك ساختن او در ثروتش. 4 ـ غيبت او را حرام بداند. 5 ـ در بيمارى او را عيادت كند....

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه بدون عذر با مسلمانان در مسجد نماز نمى خواند نمازش كامل و مفيد نيست، و غيبت جايز نيست مگر از كسى كه از جماعت ما مسلمانان كناره گيرى كند و نماز را در خانه اش بخواند، و كسى كه از...

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند:
بدانيد غيبت كردن شما از مؤمنى از شيعه آل محمد صلى الله عليه و آله از مرده خوارى بدتر و حرامتر است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
روز قيامت فرد را مى آورند و در پيشگاه خدا نگاه مى دارند و نامه علمش را به او مى دهند و او حسنات خود را در آن نمى بيند، مى گويد: خدايا اين نامه عمل من نيست، زيرا طاعات من در آن نيست،...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
منفورترين مخلوقات نزد خدا غيبت كننده است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
دردناكترين مردم (در قيام) غيبت كننده است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
دروغ مى گويد كسى كه فكر مى كند حلال زاده است، درحالى كه گوشت مردم را با غيبت كردن مى خورد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از غيبت بپرهيز، كه آن تو را با خدا و مردم دشمن مى كند و اجر و پاداش كارهاى تو را از بين مى برد.

تبلیغات