مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/کار گشایی
آخرین احادیث - کار گشایی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هركه به امور مسلمانان بى اعتنا باشد، مسلمان نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
تا زمانى كه مؤمن در كمك به برادر مؤمن خود كوشا باشد، خدا هم او را كمك و يارى خواهد كرد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
بهترين اعمال در پيشگاه الهى سه چيز است: ايجاد خوشحالى در دل مؤمن، رفع گرسنگى، و زدودن غم و اندوه از چهره او.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه مؤمنى را خوشحال كند، مرا خوشحال نموده و كسى كه مرا خوشحال نمايد، خدا را خوشحال كرده است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
محبوب ترين اعمال پيش خدا خوشحال نمودن مؤمنين است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه برادر خود راگرامى بدارد خدا را گرامى داشته فكر مى كنيد كسى كه خدا را گرامى بدارد، خدا بـا او چگونه رفتار مى كند؟

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
مؤمنان با يكديگر برادرند و نيازهاى همديگر را برآورده مى كنند و خداوند هم نياز آنها را بر طرف مى كند.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه براى رفع نياز برادر مؤمن خود كوشش كند مثل ايـن است كه: نه هزار سال خداوند متعال را عبادت كرده در حالى كه روزها روزه بوده و شبها را هم شب زنده دارى مى كرده است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه نياز برادر مؤمن خود را برآورد مثل كسى است كه روزگارى خدا را عبادت كرده است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
به خدا قسم كه برآوردن حاجت مؤمن از روزه يك ماه و اعتكاف يك ماه در مسجد بهتر اسـت.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه حاجت مؤمنى را برآورد، خداوند متعال نيازهاى زيادى را از او برمى آورد كه كمترين آنها بهشت اسـت.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه مؤمنى را كمك كند خداوند متعال هفتاد و سه ناراحتى را از او بر طرف مى نمايد كه يكى از آنها در دنياست و بقيّه در اندوه بزرگ (روز قيامت ) اوست، بعد فرمودند: هنگامى كه همه مردم مشغول...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
انسان مؤمن وقتى نياز برادرش را مى داند او را مجبور نمى كند كه نيازش را بيان كند«قبل از درخواست نياز او را برطرف مى كند».

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه ضمانت كند «قول بدهد» نياز برادر دينى خود را برطرف كند، تا وقتى كه اين كار را نكرده، خداوند عزوجل به نيازهاى او توجه نمى كند.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
كسى كه نياز برادر دينى خود را برطرف نمايد، من در موقع سنجش اعمال او حاضر خواهم شد، اگر موفق بود كه هيچ، والا او را شفاعت مى كنم.

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
همانا مُهر قبول اعمال شما، برآوردن نیازهای برادرانتان و نیكی كردن به آنان در حد توانتان است و الا (اگر چنین نکنید)، هیچ عملی از شما پذیرفته نمی شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
از رسول خدا سئوال شد، محبوب ترين مردم در پيشگاه خدا كيست؟ پيامبر اکرم(صلى الله عليه و آله) فرمودند: كسى كه بيشترين سود و خدمت را بـه مردم عرضـه نمايد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هـر مسلمانى كه نياز و حاجت مسلمانى را برطرف نمايد، خداى متعال به او مى فرمايد: اجـر و ثواب تـو به عهده من است و به كمتر از بهشت براى تو راضى نخواهم شد.

احمد بن عيسى مى گويد: امام صادق عليه السلام به من فرمودند:
نيازمندى كه به من مراجعه مى كند من زود نياز او را بر طرف مى كنم از ترس اين كه او بى نياز شود و اين كار نيك از دستم برود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خداوند بزرگ فرموده است: مردم خانواده من هستند، پس محبوب ترين آنها پيش من كسانى هستند كه نسبت به مردم مهربانتر باشند و در تأمين نيازهايشان كوشاتر باشند.

تبلیغات