مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/گهرهای نبوی صلّی‌الله‌علیه‌وآله
آخرین احادیث - گهرهای نبوی صلّی‌الله‌علیه‌وآله

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از حاکمان الهی اطاعت کنید و گوش بفرمان باشید زیرا اطاعت از رهبری مایه وحدت امت اسلام است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر كس صبح كند و به امور مسلمانان همّت نورزد، از آنان نيست و هر كس فرياد كمك خواهى كسى را بشنود و به كمكش نشتابد، مسلمان نيست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آيا شما را به بهترين اخلاق دنيا و آخرت راهنمايى نكنم؟ رابطه با كسى است كه با تو قطع رابطه كرده، بخشش به كسى كه از تو دريغ نموده و عفو كسى كه به تو ظلم كرده است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دانش گنجينه هايى اسـت و كـلـيدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدايتان رحمت كند ، بپرسيد ، كه با اين كار چهار نفر اجر مى يابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بر شما باد رعايت مكارم اخلاق، كه خداوند مرا بر آن ها مبعوث نمود، و ـ بعضي از ـ آن ها عبارتند از: كسي كه بر تو ظلم كند ـ به جهت غرض شخصي ـ او را ببخش، كسي كه تو را نسبت به چيزي محروم...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که بى علم عمل کند بیش از آنچه اصلاح می کند، افساد خواهد کرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
پنج چیز را پیش از پنچ چیز غنیمت شمار جوانى پیش از پیرى، صحت پیش از بیمارى و ثروت پیش از نیازمندى و فراغت پیش از اشتغال و زندگى پیش از مرگ.

أبی هریره گوید: پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمودند:
هرگاه از باغ هاى بهشت گذر کردید، [در آن] گردش کنید. گفتم: اى پیامبر خدا! باغ هاى بهشت چیستند؟ پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: مسجدها. گفتم: اى پیامبر خدا! گردش کردن...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
خوشا به حال كسى كه اخلاقش پاكيزه باشد و خصلت و رفتارش پاك، باطن و درونش اصلاح شود، و ظاهرش نيكو بـاشد، اضافه مالش را انفاق كند، و حرف اضافه اش را نگه دارد و نگويد، و با مردم با انصاف...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله به یکى از اصحاب خویش فرمودند:
در راه خدا دوست بدار و براى خدا دشمن بدار، براى خدا موالات و دوستى کن و براى خدا دشمنى کن، یقینا جز با این، به ولایت خدا نخواهى رسید. و هرگز کسى طعم ایمان را نمى یابد، هر چند نماز و...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
محبّت من و محبّت اهل بيت من در هفت جا كه هراس آنها بسيار بزرگ است، سودمند است: 1 ـ هنگام مرگ، 2 ـ در قبر، 3 ـ هنگام برانگيخته شدن، 4 ـ هنگام دريافت نامه اعمال، 5 ـ هنگام حسابرسى، 6...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
اى مردم! پروردگارتان يكى است، پدرتان هم يكى است، همه شما از آدميد و آدم از خاك است. «گرامى ترين شما نزدخداوند، پرهيزكارترين شماست» عرب را بر عجم هيچ برترى نيست، مگر به تقوا.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
مؤمن كسى است كه مسلمانان او را بر مال و جان خويش، امين بدانند، مسلمان كسى است كه مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند. مهاجر كسى است كه از بدى ها هجرت كند و گناهان را واگذارد.

راوی: رسول خدا صلى الله عليه و آله گروهى را در پى يك مأموريت نظامى (سَريّه) فرستاد. چون بازگشتند، فرمودند:
درود بر گروهى كه «جهاد كوچك» را انجام دادند و جهاد بزرگتر براى آنان باقى مانده است. گفتند: اى رسول خدا، جهاد بزرگتر چيست؟ فرمودند: جهاد با نفس.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
همنشين شايسته و خوب، بهتر از تنهايى است و تنهايـى بهتر از همنشين بد است. ياد دادن نيكى بهتر از سكوت است و سكوت، بهتر از ياد دادن بدى است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
هر كس از دنيا برود، در حاكى كه او را امام و پيشوايى نباشد كه مطيع و گوش به فرمان او باشد، به مرگ جاهليّت مرده است. نكته: در عصر غيبت هم تبعيت از «ولايت و رهبرى»، نشانه زندگى مكتبى است....

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
رياست، جز براى اهلش، شايسته و روا نيست. پس هركس مردم را به سوى خود بخواند، در حالى كه ميان مردم داناتر از او هست، خداوند در روز قيامت به او نگاه نخواهد كرد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
بهترين روش و سلوك، راه و روش پيامبران است، برترين مرگ، كشته شدنِ شهيدانِ است، بدترين و كورترين كورى، گمراهى پس از هدايت است، بهترين كارها آن است كه سودمند باشد، بهترين هدايت، آن است...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
مؤمن برگردن برادر مؤمنش هفت حقّ واجب دارد كه از سوى خدا بر او واجب شده است: 1 ـ در چشمش به ديده احترام به او بنگرد. 2 ـ در دلش محبّت او را داشته باشد. 3 ـ در مالش او را هم شريك سازد....

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
آيا به شما خبر دهم كه بدترين شما كيست؟ گفتند: آرى اى رسول خدا. فرمودند: سخن چينان، آنان كه ميان دوستان تفرقه ايجاد مى كنند، و آنان كه براى افراد بى گناه، در پى عيب هستند.

تبلیغات