مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/گهرهای علوی علیه‌السلام
آخرین احادیث - گهرهای علوی علیه‌السلام

امام على عليه السلام به يكى از كارگزارانشان نوشتند:
بى گمان كارى كه به تو سپرده شده است، لقمه‌اى چرب نيست، بلكه بار امانتى برگردن تو است كه در حفظ آن بايد در برابر ما فوق خودت پاسخگو باشى. تو را نرسد كه درباره مردم، خودسرانه تصميم بگيرى...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
فقيه به تمام معنا، کسي است که مردم را از رحمت خدا نوميد نگرداند و از فضل و بخشايش خدا مأيوسشان نسازد و از مکر و عذاب خدا هم، آسوده خاطرشان نکند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ترس با نا اميدى ، و شرم با محروميت همراه است ، و فرصت ها چون ابرها مى گذرند ، پس فرصت هاى نيك را غنيمت شماريد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
هر گاه خبرى را شنيديد ، در انديشه به كار بستن آن باشيد ، نه به فكر نقل كردنش ؛ زيرا بازگو كنندگان دانش بسيارند و به كار برندگان آن اندك .

امام على علیه السّلام فرمودند:
آن كس كه حوادث عبرت آموز روزگار را به چشم ببيند و از آن پند پذيرد، تقوا او را از آلوده شدن به كارهاى شبهه ناك باز مى دارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
سپاس خداوندى را كه تجربه ها او را دريافت نمى كند و در هيچ عرصه اى نمى گنجد، چشمها او را نمى بينند و پرده ها او را نمى پوشند. با آفرينش پديدارها برقديم بودن خود دليل آورد و پديده ها...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چهار چيز نشانه سقوط و انحطاط دولت هاست: تباه ساختن ريشه ها و دست يازيدن به شاخ و برگها و پيش انداختن فرومايگان و پس راندن فرزانگان.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چهار چيز نشانه انحطاط و ارتجاع است: تدبير و مديريت بد، ولخرجى هاى زشت و ناپسند، از حوادث روزگار كم عبرت گرفتن و غرور و فريب دنيا را فراوان خوردن.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خورشيد و ماه وگياه و درخت و آب و سنگ را بادقت بنگر، و نيز آمد و شد شب و روز را و درهم خروشيدن درياها و انبوهى كوهها و بلنداى قله ها را و نيز كثـرث واژگان و گوناگونى زبانها را در نظر...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خداوند فرستادگانش را در میان آنان ـ مردم برانگیخت و پیامبران خود را پى در پى به سوى آنها گسیل داشت تا پایبندى به میثاق فطرت الهى را از آنان مطالبه کنند، و نعمتهاى از یاد رفته خداوندى...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
گواهى مى دهم كه محمد (صلى الله عليه و آله) بنده و فرستاده خداوند اسـت كه او را با آئينى پر آوازه و پرچمى برافراشته و كتابى نگاشته و فروغى درخشان و شعاعى تابان و فرمانى قاطع و برّان،...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
و نيز بدانيد اين قرآن تنها ناصحى است كه نصيحت خود را به خيانت نمى آلايد، و تنها هدايتگرى است كه هرگز بگمراهى نمى كشاند و تنها سخنگويى است كه هيچگاه دروغ نمى گويد. كسى با قرآن هم نشين...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خاندان پيامبرتان را به دقت بنگريد و خود را به همسويى با آنان ملزم كنيد و گام به گام از آنان پيروى كنيد، زيرا كه آنان هرگز از راه هدايت بيرونتان نمى كنند و ديگر بار به پرتگاه جاهليت...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ـ تبعيت و همراهى با ما و ـ پيام و امر ما دشوار و پيچيده است، بر دوش كشيدن اين بار سنگين را كسى نتواند مگر آن بنده اى كه خداوند قلب او را براى ايمان آزموده باشد. چه اينكه جز سينه هاى...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
بى گمان دنيا براى راستان سراى راستى و براى دنياشناسان سراى عافيتو براى توشه گيران سراى بى نيازى و براى پند پذيران سراى پند و اندرز است.دنيا مسجد دوستان خدا و نمازخانه فرشتگان او و جايگاه...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
دنيا، نگاه كور دلان را بن بستى است كه فراسويش هيچ نمى بينند، و چشمان داراى بصيرت از دنياگذشته، سراى هستى را در آن سوى دنيا مى يابد.چنين است كه بينايان از دنيا ـ و با توشه اى كه از آن...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اينك دنيا روى گردانده است و وداع مى كند و آخرت روى آورده است و طلايه هاى آن نمايان شده است. هشدار! كه امروز زمان تمرين و آزمايش است و فردا هنگام مسابقه، مسابقه اى كه بردش بهشت است و...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر كه خصلتى از خصال نيك را به كار بندد و آن را در خود ملكه نمايد او را با همان عادت پسنديده مى پذيرم و از اتصاف به خصلت هاى نيك ديگر چشم مى پوشم،اما هيچگاه نداشتن عقل و دين را نمى بخشم،زيرا...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
ملاك و ميزان ديندارى راستى و باور آگاهانه ـ يقين ـ است.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
گروهى خداوند را به سوداى ثواب و پاداش بندگى مى كنند، كه نيايشى سودا گرانه است و گروهى ديگر از ترس كيفر و عذاب تن به بندگى مى دهند، كه بندگى بردگان است و گروهى ديگر خداى را به انگيزه...

تبلیغات