مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/گهرهای رضوی علیه‌السلام
آخرین احادیث - گهرهای رضوی علیه‌السلام

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
امامت، زمام دین، رشته ی کار مسلمانان، صلاح و آبادانی دنیا و سرافرازی مؤمنان است.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
يارىِ تو به ناتوان ، از بهترينِ صدقه هاست.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
مال و ثروت جمع نشود ، مگر با داشتن پنج خصلت : بخل شديد ، آرزوى دراز ، حرص چيره (بر جان) ، رسيدگى نكردن به خويشان و ترجيح دنيا بر آخرت .

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
آن كسى كه نفسش را محاسبه كند، سود برده است و آن كسى كه از محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.

امام رضا عليه السلام فرمودند:
سخاوتمند، از غذاى مردم مى خورد، تا مردم از غذاى او بخورند، اما بخيل از غذاى مردم نمى خورد تا آنها نيز از غذاى او نخورند.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
هیچ بنده اى حقیقت ایمانش را کامل نمى کند مگر این که در او سه خصلت باشد: دین شناسى، تدبر نیکو در زندگى، و شکیبایى در مصیبت ها و بلاها.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
ايمان عبارت است از: شناخت قلبى، اعتراف زبانى، عمل با اعضاء وجوارح.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
مؤمن، هرگاه خشمگين شود، غضبش او را از حق بيرون نمى برد و هرگاه خرسند شود، خوشنوديش او را به باطل نمى كشاند و هرگاه قدرت يابد، بيش از حق خودش بر نمى دارد.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
هيچ كافرى ما را دوست نمى دارد و هيچ مؤمنى دشمن ما نمى شود. هركس با محبّت ما اهل بيت بميرد، بر خداوند حتمى است كه او را در قيامت با ما برانگيزد.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
زائران قبرم از گرامى ترين گروههايى اند كه روز قيامت، بر خدا وارد مى شوند. هيچ مؤمنى نيست كه مرا زيارت كند و در راه زيارتم بر چهره اش قطره آبى بچكد، مگر آنكه خداى متعال، بدن او را بر...

امام رضا علیه السلام در نوشته خود به مأمون فرمودند:
دوستى با دوستان خدا واجب است، همچنین دشمن داشتن و بیزارى جستن از دشمنان دوستان خدا و سران آنان واجب است.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
هركس نتواند ما را زيارت كند، دوستان و پيروان شايسته ما را زيارت كند، تا پاداش زيارت ما برايش نوشته شود.

از امام رضا علیه السّلام درباره بهترین بندگان پرسیدند. حضرت فرمودند:
آنان که هرگاه نیکى مى کنند، خوشحال مى شوند، هرگاه بدى مى کنند، استغفار مى کنند، هرگاه چیزى به آنان داده مى شود، سپاس مى گویند، هرگاه مبتلا و گرفتار مى شوند، شکیبایى مى کنند، و هرگاه...

از امام رضا علیه السلام پرسیدند: بهترین خوشى و لذّت دنیا چیست؟، حضرت فرمودند:
خانه وسیع و بسیارى دوسـتان.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
دوستى بيست سال، در حكم خويشاوندى است.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
کارهاى امّت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله، چه نیکان و چه بدکاران، هر بامداد به محضر رسول خدا صلى الله علیه و آله گزارش و عرضه مى شود، پس حذر کنید!

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
براى خودتان بهره اى از دنیا قرار دهید، به این که خواسته هاى دل را از حلال به آن بدهید، تا حدّى که مروّت را از بین نبرد و اسراف در آن نباشد، و بدین وسیله، بر کارهاى دین کمک بجویید.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
هرگاه كه بندگان، گناهان تازه پديد آورند كه قبلاً مرتكب نمى شدند، خداوند بلاى تازه اى برايشان پيش مى آورد كه قبلاً نمى شناختند.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
بنده مؤمن، هيچ بهره اى نبرده كه بهتر از همسر خوب و شايسته اى باشد كه هنگام حضور شوهر، مايه خوشحالى او باشد و در غياب شوهر، نگهدار ناموس و مال او باشد.

تبلیغات