مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/محبت و مهرورزی
آخرین احادیث - محبت و مهرورزی

امام علی علیه السّلام فرمودند:
دوستى ميوه فروتنى است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترین کارها پس از ایمان به خدا دوستى با مردم است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر که دوست دارد حلاوت ایمان بچشد کسى را فقط براى خدا دوست دارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خوش رويى موجب محبّت است .

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
به كودكان محبّت كنيد وبه آنها رحم كنيد و هروقت به آنها وعده داديد به آن وفاكنيد، چون آنها شما را روزى رسان خود مى دانند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
اوّلين نشانه عقل اظهار مودّت و دوستى با مردم است.

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به اصحابشان فرمودند:
محکم ترین دستگیره ایمان چیست؟ اصحاب گفتند: خدا و رسولش آگاهترند، یکى از اصحاب گفت: نماز است، دیگرى گفت: زکات، سوّمى گفت: روزه، یکى دیگر گفت: حجّ و عمره است، بعضى هم گفتند: جهاد است....

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به ابوذر فرمودند:
کدامین دستگیره ایمان محکمتر است؟ ابوذر گفت: خدا و رسولش بهتر مى دانند، حضرت فرمودند: دوستى کردن براى خدا، دشمنى کردن براى خدا و خشم در راه خدا.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هنگامى كه كسى را دوست مى دارى، او را از اين محبّت آگاه كن زيرا اين كار، دوستى بين شما را محكم تر مى كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پيامبراكرم(صلى الله عليه و آله) به اصحابشان فرمودند: محكم ترين دستگيره ايمان چيست؟اصحاب گفتند: خدا و رسولش آگاهترند، يكى از اصحاب گفت: نماز است، ديگرى گفت: زكات، سوّمى گفت: روزه، يكى...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خدا بنده اى را دوست نمى دارد تا ولايت (دوستى واطاعت) او را بپذيرد، ودوست نمى دارد او را تا اينكه بهشت را بر اوحتمى كند.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
انسان به حقيقت و درجه كامل ايمان نمى رسد مگر آنكه آنچه از خوبيها كه براى خود دوست دارد، براى مردم هم دوست بدارد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
خداوند دلهاى بندگانش را چنين سرشته است كه هركس به آنها نيكى كند به او مهرورزند و هركه را به آنها بدى كند دشمن بدارند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرگاه خواستى مردم تو را دوست بدارند، به آنان نيكى كن و آنچه را در دست دارند رها كن.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
با يكديگر دست بدهيد، زيرا مصافحه كينه را از بين مى برد .

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
محبّت خاندان من در هفت جا كه ترس آن بزرگ و خطرناك است، مفيد است: هنگام مرگ، در قبر، هنگام حشر و رستاخيز، هنگام تحويل نامه اعمال، زمان حسابرسى، هنگام ميزان و سنجش اعمال و هنگام عبور...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
دوستى مؤمن با مؤمن براى خدا از بزرگترين شعبه هاى ايمان است. آگاه باشيد هر كه دوستى اش براى خدا، دشمنى اش براى خدا، عطايش براى خدا و منعش براى خدا باشد، از برگزيدگان الهى است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
عالم باش يا آموزنده، يا شنونده، و يا دوستدار آنان، و پنجمين نباش كه هلاك مى شوى.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
حق مرد بر زنش آن است كه پاى بند خانه اش باشد، با او محبّت و مهربانى كند و دوستش بدارد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
خدا دنيا را به دوست و دشمنش عطا مى كند، ولى ايمان را فقط به كسى مى دهد كه او را دوست دارد.

تبلیغات