مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/مردم را بشناسيم
آخرین احادیث - مردم را بشناسيم

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مردم برادرند، اما آن که برادرى اش براى خدا نباشد، برادرى وى، دشمنى است.

امام صادق علیه السلام فرمودند:
مردم، همانند دندانه هاى شانه با هم برابرند و انسان با برادرش پر تعداد (و پر توان) مى گردد.

امام صادق علیه السلام فرمودند:
مردم دو دسته اند: گرفتار و سلامت؛ پس به گرفتاران ترحم نمایید و خدا را بر سلامتى سپاس گویید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مردم را از دوستانشان بشناسید، زیرا انسان با کسى رفاقت مى کند که او را مى پسندد.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
در شگفتم از كسى كه بندگان را با ثروت خويش مى خرد تا رهايشان كند، چگونه با خوش اخلاقىِ خويش آزادگان را نمى خرد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مردم، داراى عيب و نقص اند، مگر كسى كه خداوند او را حفظ كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مردم، به دولت مردان خود شبيه ترند تا به پدرانشان.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مردم، به همانند خود بيشتر تمايل دارند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مردم در خوابند، چون بميرند بيدار مى شوند.

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
مردم بر دو دسته اند: آن كه با مرگ آسوده شود و آن كه با مرگش ديگران آسوده شوند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مردم، هنگامى كه درستكار شوند، از عيب جويىِ يكديگر دست مى كِشند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
مردم فرزند نيكى هاى خويش اند (بنگريد عملشان چيست نه پدرشان كيست).

امام هادی علیه السّلام فرمودند:
اعتبار مردم در دنیا به مال است و در آخرت به عمل.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
همانا خشنودي مردم را نتوان به دست آورد و جلو زبان هايشان را نتوان گرفت، چگونه در امان مانيد از چيزي (زبان مردم) كه پيامبران و فرستادگان و حجت هاي خدا عليهم السلام از آن در امان نماندند...؟...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مردم از ترس ذلّت، به سوي ذلّت شتابانند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
مردم تا زماني كه متفاوتند در خيرند، و هرگاه يكسان گردند هلاك مي شوند.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مردم، همانند معدن ها مختلف اند و اصل و نسب در انسان بسيار مؤثر است و تربيت بد، همانند اصل و نسبِ بد است.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
ناتوانان را براى من بيابيد؛ زيرا شما به بركت ناتوانان خود روزى داده و يارى مى شويد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مردم، دو گروهند: دانشمند و دانش اندوز و در غیر این دو، خیرى نیست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مردم، کارهاى خیر مى کنند، ولى پاداش آنان تنها به اندازه عقلشان عطا مى شود.

تبلیغات