مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/معاشرت
آخرین احادیث - معاشرت

امام علی علیه السّلام فرمودند:
دوستى، خويشاوندىِ اكتسابى است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کمال عقل پس از ایمان به خدا، مدارا کردن با مردم است به شرط آن که حق، ترک نشود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
عذر برادرت را بپذیر و اگر عذرى نداشت ، عذرى برایش بتراش.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
نگاه خود را به گرفتار و معلول ها و جذامي ها، طولانى نكنيد چون نگاه طولانى شما، آنها را محزون و رنجيده خاطر مى كند.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خداوند دوست دارد آن مسلمانى را كه آنچه را براى خود مى خواهد براى برادر دينى اش هم بخواهد و آنچه را براى خويشتن نمى خواهد براى او هم نخواهد.

امام على علیه السّلام فرمودند:
خويشاوندانت را گرامى بدار، چون آنها بال تو هستند كه توسط آنها پرواز مى كنى و ريشه تو هستند كه به آن بر مى گردى و دست تو هستند كه بواسطه او دفاع مى كنى.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
حضرت عيسى بن مريم به بعضى از ياران خود فرمودند: آنچه را كه دوست ندارى نسبت به تو انجام شود تو نيز نسبت به هيچ كس انجام مده!

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پيامبرخدا(صلى الله عليه و آله) با هر كسى دست مى داد، دستش را نمى كشيد تا طرف مقابل دستش را بكشد و از او جدا نمايد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هر كس براى خدا از برادرش ديدار كند، خداوند عزوجل مى فرمايد، مرا ديدار كرده اى و ثواب تو بر من است و به ثوابى جز بهشت براى تو راضى نمى شوم.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
برترين اعمال سه چيز است: 1 ـ خواندن نماز در وقت آن. 2 ـ نيكى با پدر و مادر. 3 ـ جهاد در راه خدا.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
فرزندان خود را احترام كنيد و آنها را خوب تربيت كنيد تا خداوند شما را بيامرزد.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
عدالت را بين فرزندانتان مراعات كنيد، همان طور كه دوست داريد آنها در نيكى و اظهار مهربانى بين شما به عدالت رفتار نمايند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پسرت را، هفت سال رها كن بازى كند و در هفت سال بعد او را تربيت كن و در هفت سال سوّم (14تا 21) هميشه همراهت باشد، پس اگر درستكار و مفيد شد چه خوب والاّ خيرى در او نيست.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
معاشرت و رفت و آمد با خويشاوندان، حساب روز قيامت را بر انسان آسان مى كند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
وقتى شخصى را دوست دارى، دوست داشتن خود را به او اعلام كن.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
با همسايه ات خوشرفتارى كن تا مسلمان راستين باشى.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
بر شما باد به خوشرفتارى با همسايه، چون خداوند تبارك و تعالى به آن امر فرموده است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
وقتى برادرانتان را ديدار كرديد پس مصافحه كنيد و به همديگر دست بدهيد و با روى خندان با آنان ملاقات كنيد كه وقتى از هم جدا شويد همه گناهان شما آمرزيده است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
با دوست خود در اظهار محبّت سنگ تمام بگذار، ولى صد در صد به او اعتماد نكن و شيوه احتياط پيشه كن و با او به مواسات رفتار كن اما همه اسرار خود را به او مگو.

امام على علیه السّلام فرمودند:
وقتى كسى پى برد كه دوستش به چيزى نيازمند است، بايد قبل از درخواست نياز او را بر طرف كند. «و او را وادار به سئوال و درخواست ننمايد.»

تبلیغات