مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/نشانه‌ها
آخرین احادیث - نشانه‌ها

امام على علیه السّلام فرمودند:
هرگز نادانى را نمى يابى جز آن كه (در كارهايش) يا افراط مى كند يا تفريط .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نشان منافق سه چیز است، سخن به دروغ گوید، از وعده تخلف کند و در امانت خیانت نماید.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
چشمها نخشكيد مگر بر اثر سخت دلى و دلها سخت نشد مگر به سبب گناه زياد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
سه چيز نشانه خردمندىِ صاحبانش است : پيك ، نامه و هديه .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
در آستانه قيامت، امورى سخت و هراس هايى بزرگ و دورانى سخت و دشوار خواهد بود. در آن دوران، ستمگران به حكومت مى رسند، فاسقان در مصدر كارها قرار مى گيرند، امر به معروف كنندگان و نهى از...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بر مردم زمانى خواهد آمد كه اگر نام كسى را بشنوى بهتر از آن است كه خودش را ببينى، و هر گاه او را ببينى بهتر از آن است كه او را آزمايش كنى و اگر او را بيازمايى براى تو حالاتى را آشكار...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نشانه رضايت خداوند در ميان بندگانش، عدالتِ حكومت و ارزانىِ قيمتهاست و علامت خشم خدابر مردم، ستمكارى حكومت و گرانى نرخهاست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
آيا به شما خبر دهم كه «مسلمان» كيست؟ مسلمان كسى است كه مسلمانان از زبان و دست او آسوده باشند و «مهاجر» كسى است كه از گناهان هجرت و دورى كند و حرام خدا را ترك نمايد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
از نشانه هاى شقاوت و بدبختى اينهاست: خشكى چشم از اشك، قساوت قلب، حرص بسيار در دنياطلبى و اصرار و پافشارى بر گناه.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
علامت ستمگر چهار چيز است: 1 ـ بالاتر از خود را نافرمانى مى كند، 2 ـ به پايين تر از خود زورگويى مى كند، 3 ـ حق را دشمن مى دارد، 4 ـ و ستم را آشكارا انجام مى دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نشانه نيكوكار ده تاست: محبّت و كينه اش، دوستى و مفارقتش، خشم و رضايتش در راه خداست، براى خدا كار مى كند و به سوى او طلب مى كند و براى خدا خشوع مى ورزد و در راه خدا نيكى مى كند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
علامت صابر در سه چيز است: نخست آن كه كسل و تنبل نباشد،

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نشانه شاكر و سپاسگزار چهار چيز است: 1 ـ در نعمتها شكر مى كند،

امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
اى هشام! اميرالمؤمنين عليه السلام مى فرمودند: از نشانه هاى عاقل آن است كه اين سه خصلت در او باشد: 1ـ هرگاه از او بپرسند، جواب دهد، 2 ـ هرگاه ديگران از سخن ناتوان شوند، حرف بزند، 3 ـ...

ابن جهم از امام رضا علیه السلام پرسید: فدایت شوم! دوست دارم بدانم که موقعیّت من نزد شما چگونه است؟، حضرت فرمودند:
(به دل خویش) بنگر، همان گونه است که موقعیّت من پیش تو.

امام رضا علیه السّلام فرمودند:
براى «امام»، نشانه هايى است: از همه مردم داناتر، حكيم تر، باتقواتر، بردبارتر، شجاع تر، بخشنده تر و عابدتر است. ختنه شده به دنيا مى آيد و پاك و پاكيزه است...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از نشانه هاى ايمان و ديندارى نيكو، پايين آوردن صدا، فروبستنِ چشم و راه رفتن معتدل است (كنترل گام و چشم و صدا).

امام علی علیه السّلام فرمودند:
نشان بدشانسى و ادبار، چهار چيز است: تدبير و چاره انديشى بد، خرج كردن ناپسند، كم عبرت و پندگرفتن و زياد عذرخواهى كردن.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
نشانه كسى كه شيفته پاداش آخرت است، بى رغبتى به جلوه هاى دنياست.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
از جمله نشانه هاى متقّين آن است كه مى بينى براى اوست نيرومندى در دين، احتياط با نرمش، ايمان همراه يقين، حرص در آموختن دانش، علم همراه حلم، ميانه روى در عين توانگرى، خشوع در عبادت، آراستگى...

تبلیغات