مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/نماز از منظر نبی رحمت
آخرین احادیث - نماز از منظر نبی رحمت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تکبیر اول را با امام جماعت گفتن بهتر است از دنیا و آنچه در آن است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نماز نور مؤمن است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
همانا، محبوبترین اعمال در نزد خداوند عزوجل، نماز، نیکی کردن و جهاد در راه خداست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
زمانی که بنده ای نمازش را به جماعت بخواند، خداوند از او حیاء می کند، وهنگامی که از او طلب حاجت کرد، منصرف نشود، مگراین که حاجتش رابرآورد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
اولین چیزی که از انسانها سؤال می شود، نمازهای پنج گانه است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
(انسان) به وسیله نماز بنده به درجه عالی و مقام والا می رسد، زیرا نماز تسبیح و تهلیل و تحمید وتکبیر و تمجید و تقدیس الهی است، نماز قول حق و دعوت به سوی حق می باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نماز مونس (نمازگزار) در قبر، فراش نیکو در زیرش ،و پاسخ نمازگزار برای نکیر و منکر می باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نماز زاد و توشه مؤمن در دنیا برای آخرت می باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نمازموجب اجابت دعا و قبولی اعمال است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نماز سلاح مؤمن علیه کافراست .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نماز مرد که داوطلبانه و مستحبی درجایی که مردم او را نبینند به جا آورد،برابر بیست و پنج نماز است که در برابرچشم مردم انجام دهد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شیطان پیوسته از فرزندان آدم در وحشت و هراس است تا آنگاه که نمازهایش را به دقت و با شرایط و آداب می خواند. پس اگر نماز را ضایع نموده (و دروقت مقرر آن به جا نیاورد)، شیطان بر او چیره...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به خانه هایتان با خواندن نماز، و قرائت قرآن ، نورانیت ببخشید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هیچ نمازی نیست مگر این که چون وقت آن فرا می رسد فرشته ای درپیش روی مردمان ندا می کند: ای مردم ! برخیزید به سوی آتشی که بر پشت خودافروخته اید، تا آن را با نماز خویش خاموش کنید.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نماز به صورت انسانی سفید چهره وارد قبر میت شده و با او انس می گیرد ووحشتهای برزخ را از اوبرطرف می کند.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
نماز، پرچم اسلام است .

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
نماز، معراج مؤمن است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
علامت و نشانه ایمان نمازاست.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
نماز، پایه و ستون دین شماست.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
همانانماز خواندن وسیله نزدیکی مؤمن به خداست.

تبلیغات