مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/نماز شب
آخرین احادیث - نماز شب

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شبانگاه كه (براى نماز) برخاستى، مسواك بزن چرا كه فرشته اى نزد تو مى آيد و دهانش را بر دهانت مى گذارد و آنگاه هيچ حرفى از قرآن و نماز و دعا نمى خوانى مگر آن كه آن را به آسمان بالا مى...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين شما كسى است كه خوش زبان باشد، به ديگران طعام بدهد و هنگامى كه مردم در خوابند نماز (شب) بخواند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
خداون سبحان وقتى اراده مى كند مردم روى زمين را گرفتار عذاب (دنيوى ) كند، گويد: اگر نبودند افرادى كه مرا به خاطر جلال و جبروتم دوست مى دارند و مساجد مرا آباد مى كنند و سحرگاهان استغفار...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
نماز شب، انسان را خوش سيما، خوش اخلاق و خوشبو مى كند و روزى را زياد و قرض را ادا مى نمايد و غم و اندوه را از بين مى برد و چشم را نورانى مى كند.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
شب زنده دارى مايه سلامت بدن و خشنودى پروردگار عز و جل و قرار گرفتن در معرض رحمت خدا و چنگ زدن به اخلاق پيامبران است .

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هيچ بنده اى نيست كه قصد آن كند پاسى از شب را براى نماز برخيزد ، امّا خوابش برد ، جز اين كه خوابش صدقه اى باشد كه خداوند آن را از طرف او بدهد و ثواب نيّتى كه كرده است ، برايش منظور گردد...

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند متعال، حضرت ابراهيم را جز به خاطر غذا دادن (به مردم) و نماز شب خواندنش هنگامى كه مردم در خواب بودند، خليل و دوست خود انتخاب نكرد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
دو ركعت نماز در دل شب نزد من ، از دنيا وآنچه كه در آن است ، محبوبتر است .

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
بهترين نماز بعد از نماز واجب، نماز خواندن در دل شب است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
شرافت انسان با ايمان به نماز شب اوست و عزّت و بزرگوارى او خوددارى از اذيت مردم است.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
بر شما باد به نماز شب، زيرا آن روش شايستگان پيش از شماست، و بيدارى شب انسان را به خدا نزديك مى كند، و از گناه باز مى دارد و گناهان را مى پوشاند، و بيمارى را از بدن مى زدايد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
به بنده اى كه نماز شب نصيب شده، هنگامى كه براى خدا بيدار شـود و وضو بگيرد وضوى كامل، و با نيّت خالص و قلب سالم و بدن خاشع و چشم گريان براى خدا نماز بخواند خداوند پشت سر او نه صف از...

امام على علیه السّلام فرمودند:
از روزى كه اين گفتار پيامبراکرم(صلى الله عليه و آله) كه: «نماز شب نور است» را شنيدم نماز شب را ترك نكردم. ابن الكّواء گفت: در شب هرير هم ترك نشد؟ امام علی(عليه السلام) فرمودند: نه،...

امام علی علیه السّلام فرمودند:
سلام را روشن ادا كنيد، و طعام بدهيد و هنگامى كه مردم خوابند نماز شب بخوانيد تا با ايمنى وارد بهشت شويد.

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
نمـاز شب مايه خوشنودى پروردگار و دوستى فرشتگان و روش پيامبران و نور معرفت و ريشه ايمان و موجب آرامش بدن و نفرت شيطان و سلاح در مقابل دشمن و مستجاب شدن دعا و پذيرش اعمال و بركت روزى...

پیامبر اکرم صلّی الله عليه و آله فرمودند:
هنگامى كه انسان از بستر لذتبخش خود برخيزد در حالى كه چشمانش خواب آلوده است براى اينكه با نماز شبش پروردگار خود را خوشنود كند، خداوند در مقابل فرشتگانش به او مى نازد و مى فرمايد: آيا...

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مرد گناه مى كند به همين جهت از نماز شب محروم مى شود، همانا كار بد (گناه) در صاحبش زودتر كارگر مى شود تا كارد در گوشت.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
مرد دروغ مى گويد پس به خاطر آن دروغگوئى از نماز شب محروم مى شود، هنگامى كه از نماز شب محروم شد بخاطر ترك آن از روزى هم محروم مى شود.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
كسى كه نماز شب را بجا نياورد از شيعيان ما نيست. (شيخ مفيد گفته: منظور اين است كه از شيعيان مخلص نيست يا اين كه منظور اين است كسى كه معتقد به فضيلت نماز شب نباشد، از شيعيان ما نيست.)

مردى خدمت اميرالمؤمنين علیه السّلام آمد و گفت: اى امير مؤمنان من از نماز شب محروم شدم، امام على عليه السلام فرمودند:
تو مردى هستى كه گناهانت تو را به بند كشيده است.

تبلیغات