مسیر جاری : صفحه اصلی/احادیث/چهل حدیث‌ها/ورزش و پهلوانی
آخرین احادیث - ورزش و پهلوانی

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
شخص با ايمان قوي ونيرومند از شخص با ايمان ضعيف بهتر ودوست داشتني تر است.

امام على علیه السّلام فرمودند:
پيوسته دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
اگر اشياء دسته بندي شوند بدون شک صدق وراستي با شجاعت وقهرماني همراه خواهد بود.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
براي افراد ضعيف ، قوي مباش (وبه آنها زورگويي وستم مکن).

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خوشبخت کسي است که اسلام را پذيرفته و به قدر معاش خود در آمد دارد وقواي بدنش نيرومند است.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
بهترين سرگرمى مؤمن ، شناست و بهترين سرگرمى زن ، ريسندگى .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
هر کس کار (بدني ) کند قوي تر شده، وهر کس در کار کردن کوتاهي نمايد، ضعيف تر خواهد شد .

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
از چاق شدن همانند خوکهايي که براي ذبح نگهداري مي شوند، بپرهيزيد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
در بين مردم آن کس از همه قوي تر است که تسلطش بر هواي نفس خويش، بيشتر باشد.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند متعال انسان قوي ونيرومند را دوست دارد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
انسان به زيورى زيباتر از جوان مردى آراسته نشد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
شجاعت انسان متناسب با همت او ست.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به تيراندازي روي آوريد، زيرا يکي از بهترين سرگرمي هاي شما است.

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمودند:
به پسرانتان شنا وتيراندازي را آموزش دهيد .

امام علی علیه السّلام فرمودند:
کاري که بايد بيش از هر کار دوست داشته باشي، ميانه روي در حق است وهمگاني کردن آن در برابري ودادگري.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
حق فرزند (پسر) بر عهده پدرش اين است که به او نوشتن، شنا کردن وتيراندازي را آموزش دهد وروزي او را تنها از راه حلال وپاکيزه تهيه نمايد.

امام علی علیه السّلام فرمودند:
غيرت، ثمره و حاصل شجاعت وقهرماني است.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هيچ قوه اي همانند غلبه بر هواي نفس .. وهيچ تواني مثل برگرداندن (وفرونشاندن) خشم نيست.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
تفريح و بازي کنيد زيرا دوست ندارم در دين شما خشونتي ديده شود.

پيامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
درهاي بهشت زير سايه شمشيرهاست.

تبلیغات