مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /لیلة الرغائب
آخرین پیامک ها - لیلة الرغائب
امشب که بلرزید دل و بغض و صدایت
آرام روان گشت دلت سوی خدایت
رفتی به در خانه ی آن قاضی حاجات
یاد آر مرا ملتمس لطف و دعایت
شب دعاست ... قاصدکی به دست باد دادم و عهد بسته ام تا رسیدنش به مقصد برایت دعا بخوانم ! نگاهت به آسمان باشد چرا که من بهترین آرزوها را برایت به قاصدک سپردم تا به خدا برساند.
امشب از هر کجای این دنیای بزرگ که در بزنی، صاحبخانه برای استقبال می‌ آید با طبقی از آرزوهایی که می خواهی، پس از بزرگ، چیزهای کوچک نخواهیم.
ای دوست خریدار وفایت هستم
شرمنده این لطف و صفایت هستم
آن لحظه که قلبت به خدا نزدیک است
یادآر که محتاج دعایت هستم
شب دعاست، خدایا به حق این شب عزیز همه را به آرزوهایشان برسان! خدایا شیرینی بخشش و محبت را به ما بچشان! خدایا ما را آن ده که آن به!
لیلة الرغائب، شب اجابت است، شب مغفرت است. از کف ندهیمش… دعاهایت برآورده باد محتاجم به دعایی نیک
الهی! «دعا» به درگاه تو لجاج است، چون دانی که بنده به چه محتاج است. لیله الرغائب است و اگر دلتان با خداست ما را بی نصیب از دعا نکنید.
الهی! «دعا» به درگاه تو لجاج است، چون دانی که بنده به چه محتاج است. لیله الرغائب است و اگر دلتان با خداست ما را بی نصیب از دعا نکنید.
لیله الرغائب شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است. در این شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه ی آسمان خواهد نشست. بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.
پشت هر کوه بلند، سبزه زاری است پر از یاد خدا و در آن باغ کسی می خواند : که خدا هست، دگر غصه چرا؟! شب دعا و مناجات را قدر بدانیم. التماس دعا
خدایا! ما اگر بد کنیم، تو را بنده های خوب بسیار است. تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگر کجاست؟ در شب مناجات و دعا به یادتان هستم.
در آسانی ها خدا را بخوان تا در سختی ها صدایت برایش نا آشنا نباشد. شب مناجات با خالق هستی را قدر بدانیم. التماس دعا
خداوندا! آرزویم بزرگ و دلم کوچک است. تو به بزرگی و جلالی که داری برآورده اش کن.
امشب هر چقدر خدا را صدا کنی خسته نمی شوی پس صدایش کن، او منتظر توست، منتظر شنیدن دعاهایت، خنده هایت، گریه هایت، استغفار هایت، ندبه هایت،ابراز عشق و ایمان و اظهار بندگی توست. التماس دعا
شب دعاست ... قاصدکی به دست باد دادم و عهد بسته ام تا رسیدنش به مقصد برایت دعا بخوانم ! نگاهت به آسمان باشد چرا که من بهترین آرزوها را برایت به قاصدک سپردم تا به خدا برساند.
دعا می کنم: خورشید رهایت نکند ، غم صدایت نکند، ظلمت شام سیاهت نکند و تو را از دل آن کس که تنش در تن توست، حضرت دوست، جدایت نکند!
سحرگاهان که شبنم آیتی از پاکی دل را،
به گل های بهاری هدیه می بخشید؛
به آن محراب پاک درگه حق آرزو کردم:
برایت خوب بودن، خوب دیدن، خوب ماندن را
خدایا آن کس که امشب صادقانه یادم می کند، هر لحظه عاشقانه یادش کن.
ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد
ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت
ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت
ای حی بی ذلت و ای بخشنده بی منت
امشب دست دعا بسوی تو برمیداریم
و آرزومند آرزوهای عزیزان هستیم
شب امید و دعا و گریه و حال نذار
یک خرمن اشک حزن و یک ناله زار
یک چشم برای دوری کرب و بلا گریه کند
یک چشم برای انتظار و انتظار
تبلیغات