مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /روز قدس
آخرین پیامک ها - روز قدس
درود بر مشت های دلیر و دهان های بیدارگر در راه سرزمینِ اسیر، قدس، مادر حماسه ها!
شرکت فعالانه مسلمانان در مراسم روز جهانی قدس، سبب قدرت و قوت مبارزین فلسطین خواهد شد.
مسئله فلسطین در صدر مسائل بین الملل اسلامی است.
در سرزمین غصب شده فلسطین، انقلاب سنگ هاست و کاخ شیشه ای دشمن در حال شکستن.
روز قدس، روز مبارزه با صهیونیسم و دولت جعلی اسراییل و حامیان سیاسی و اقتصادی این غده سرطانی است.
نظام صهیونیسم وصله ناهم رنگی است که با پول و زور و نیرنگ، بر پیکره جهان اسلام تحمیل شده است.
فلسطین، مادر رشید حماسه هاست؛ فرزندان غیورش خواهیم بود در روز جهانی قدس.
آنجا که هر سو صد شهید خفته دارد
آنجا که هر کویش غمی بنهُفته دارد
تکبیر زن، لبیک گو، بنشین به رهوار
مقصد دیار قدس همپای جلودار
باید برخیزیم! سنگ های قیام انتفاضه، سر سازشگران را می شکند و سکوت سنگین خودفروختگان را هم!
روز قدس، روز برافراشتن پرچمی است که سال ها بر زمین افتاده بود و امروز بر دوش انتفاضه قرار گرفته است.
روز قدس را امام خمینی رحمت الله علیه بر تارک تاریخ به یادگار گذاشت تا مردمان مسلمان جهان از ستمی که بیدادگران بر ملت مظلوم فلسطین روا می کنند، غافل نمانند.
وقت است دگر مشت کنی دست دعا را
فریاد کنی نغمه «القدس لنا» را
روز قدس، روز حیات اسلام است. باید مسلمین به هوش بیایند. باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند.
روز قدس، روز اعلام انزجار ملت های مسلمان از سیاست های توسعه طلبانه و ضد بشری دولت نژادپرست صهیونیستی و حامیانش است.
روز قدس، روزی است که تمام مظاهر صهیونیسم در اشکال اسراییلی و غیر اسراییلی آن مورد لعن ملت های مسلمان قرار می گیرند.
باران بهار، رنگی از خون دارد
این خاک قبله مرد مجنون دارد
یک روز مترسک به زمین خواهد خورد
در مزرعه ای که بوی زیتون دارد
روز قدس گرامی باد
روز قدس، گاهِ حرکت و رزمندگی و نماد بیداری و آگاهی جهان اسلام و ملت های مسلمان است.
روز قدس، روزی است که اسلام را باید احیا کرد و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا شود.
روز قدس، روز هم نوایی و هم دلی با آرمان اسلام و مردم فلسطین است.
روز قدس، روز گره خوردن بازوانِ توانای امت اسلامی و روز ستیز همیشگی با صهیونیسم و امپریالیسم غارتگر است.
تبلیغات