مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /روز طبیعت
آخرین پیامک ها - روز طبیعت
تقویم که به صفحه سیزدهم می رسد، می شکفد و با پرهیز از خرافات، خوش بینانه به
قضیه بهار و طبیعت نگاه می کند؛ همه روزها، خوش وقت هستند.
سلام من به آن گلی که صبح‌دم به بوسه نسیم و دست پرحرارت هوا در آرزوی زیستن، به خنده باز می‌شود.
شکفته باش جهان را شکفته گر خواهی
که بر گشاده‌دلان چرخ روی خندان است
به دریا بنگرم دریا ته بینم
به صحرا بنگرم صحرا ته بینم
به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت
نشان از قامت رعنا ته بینم
بهار، زیباترین کلام عاشقانه خداوند است.
هر شکوفه، جلوه معطر طبیعت است.
غنچه های رنگارنگ بهار، سلام های خداوندند که روی لبخندهای زمین، باز می شوند.
ای کاش همه ما با طبیعت مهربان بودیم!
طبیعت، پلکی از خوش رنگیِ آیینه ماست! همان آیینه ای که انعکاسِ زندگی هاست!
طبیعت، هم خون من و توست. تو از شانه های سبز او برخاسته ای. باید شکرگزار لحظه هایی بود که در جوار
نفس های او، از صلح و آرامش سرشار می شویم و همه زمختی های روزمره را تاب می آوریم.
ای کاش همه ما با طبیعت دوست بودیم؛ آن قدر صمیمی که می توانستیم
بدونِ کارت دعوت، در جشن طبیعت شرکت کنیم.
بیایید به شکرانه زندگی و به خاطر تماشا، طبیعت را دوست داشته باشیم؛ به پرواز آبی پرنده ها، به طنازی
شکوفه های گیلاس، به رقص پروانه ها، به شادابی گل ها و به آرامش ماهی ها احترام بگذاریم.
باید برویم تا عطر زندگی را، تپش هستی را از نزدیک بشنویم و در عرصه
با اهمیتی از سبز، بار دیگر متولد شویم؛ چونان درختان.
پایین صفحه سیزدهم تقویم باید بنویسند که: «چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید».
درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری ست معرفت کردگار
به طبیعت، سلام می کنم. به خاک، به آغاز و پایان وجودم سلام می کنم!
مقابل نگاه سرسبز بهار، مباد حرف از چیدن و پرپر شدن بزنیم؛ واقعاً دل بهار نازک است!
امروز اما دهان «سیزدهم»، پر است از خیرمقدم گویی به مادر دشت و دامنه ها. امروز، بهار، جریانی از گل به راه انداخته است. می خواهد خون ما را سبز و تازه کند برای بودن. در خور تأمل است.
اندیشه ما بیمار خواهد شد، اگر روزی را «نحس» بدانیم!
تبلیغات