مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /روز زن
آخرین پیامک ها - روز زن
زن، عنصر تابناكی است كه زير بنای فضيلت‌های انسانی و ارزش‌های والای خليفة ‌الله در جهان است. همسر عزیزم، روز زن بر شما مبارک باد.
عشق تو به تار و پود جانم بسته است
بي روي تو درهای جهانم بسته است
روز زن برهمسر عزیزم مبارک باد.
همسرم روزت را تبریک گفته و هزاران هزار شاخه ی رُز صورتی را به همراه تمام عشق که موجودیم است تقدیمت می کنم همیشه دوستت داشتم، دارم وخواهم داشت.
به نام آن که شادی وخوشبختی را آفرید به آسمان گفتم قشنگ ‌ترین جمله را بگو تا برای عزیزترین کسم بنویسم : گفت بنویس دوستت دارم بی نهایت با صداقت تا قیامت تقدیم به همسرعزیزم.
دوست داشتن هميشه گفتنی نيست. گاه سکوت، گاه نگاه گاهی هم فقط يک پیامک است. روز زن برهمسر عزیزم مبارک باد.
به بزرگترين عشق در کوتاه ترين جمله ی ممکن به روی لطيف ترين گل سرخ برای تو بهترين کس دنيام می نويسم دوستت دارم. روز زن برهمسرعزیزم مبارک باد.
همسر عزیزم ، روز زن فرصتی برای ابراز عشق من به توست و من با همه توانم صمیمانه تو را دوستت می‌دارم.
همسرم، معنای عشق و دوستی را در تمنای وجود تو یافتم. روز زن بر شما مبارک باد.
شاد باش که زشادی تو من هم شادم
تا تو شادی ز غم هر دو جهان آزادم
لذت زندگی من همه خرسندی توست
به وفايت که وفايت نرود از يادم
روز زن برهمسر عزیزم مبارک باد.
گل سوسن، گل مريم، گل نرگس، گل ياس
تقديم به کسي که خودش سرور گلهاست.
روز زن برهمسر عزیزم مبارک باد.
تبلیغات