مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /روز سالمندان
آخرین پیامک ها - روز سالمندان
از ضروری ترین نیازهای سالمندان، محبت و توجه است.
به پاس حضور سالمند، برکت الهی به خانه های ما سرازیر می شود. در را به روی برکت خداوند نبندیم.
حرمتی که امروز من برای تو قایلم، وامدار حرمتی است که تو برای والدینت قایل بودی. پدرم! به تو احترام می گذارم و فرزندم مرا نظاره می کند.
سالمند عزیز! نگاهت پرمعناست، سخنت پربهاست و رفتارت گنج تجربه هاست. روزت مبارک!
چه خوب است که به کودکان خود آموزش بدهیم که اوقات فراغت سالمندان را پر کنند و از آنها درس زندگی بیاموزند.
پدرم! با متانت و آرامش بر بام زمان ایستاده ای و دیروز و امروز و فردا را تماشا می کنی. پدر سالمندم! روزت مبارک.
سنین کهن سالی و سالمندی، آغاز فصل نوین زندگی و فرصت به کار بستن انباشته های تجربی و معنوی یک عمر زندگی است.
پدرم! مادرم! چتر عنایت و فداکاری شما همیشه بر سر من بوده و اکنون به خاطر حضورتان در خانه ام چتر عنایت پروردگار بر سر من است.
سالمندان، باغبانان فرتوت باغ زندگی را از ثمرات این باغ محروم نکنیم.
به سالمندان بها بدهیم، به درد دل ها و غصه های درونی آنها گوش دهیم، تا بتوانند با زندگی تعامل بهتری پیدا کنند.
قدرشناسی از سالمندان، همان رفتار درست و محترمانه، و شناخت نیازهای روحی آنان است.
مادرم! آن زمانی که من کودکی ناتوان بودم، تو مرا در آغوش مهرت توانا ساختی. امروز، ناتوانی ات را به آغوش مهر من بسپار.
این خود ماییم که می توانیم با رفتارمان فرهنگ ارج نهادن به کهن سالان را به نسل پس از خود منتقل کنیم.
یادمان باشد! سالمندان قفس طلایی را دوست ندارند.
حرمت نهیم نسلی را که از روزها و سال ها، خاطرات زیادی در کوله بار عمر انباشته اند و طول قامتشان را برای ساختن زندگی امروز ما به کمان رسانده اند.
ای سالمند! موی سپید تو، کتاب پربهای تجربه هاست. تو گنج رنج های روزگاری و تقویم نانوشته عبرت ها، روزت گرامی باد.
سالمند در غروبِ زندگی این جهان خویش، طلوع کرامت، انسانیت و عزت جاودانی را به تماشا نشسته است.
ما به شدت به پدران و مادران کهن سال خود شبیه هستیم. امروز پاس بداریم تا فردا پاس داشته شویم.
پیر، نماد تجربه و خرد است و مردم از صحبت او بهره های روحانی می برند. آنان همواره، روشنی بخش خانواده و سرشار از دوستی و ستایشند.
چه زیباست وقتی سخن می گشایی و چشم هایمان را به سوی حقایق باز می کنی. ای سالمند عزیز! از محبت بی دریغت سپاس گزاریم.
تبلیغات