مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /روز دانشجو
آخرین پیامک ها - روز دانشجو
دانشجوی آگاه، دانشجویی ست که از فرصت حضورش در سنگر دانشگاه، علاوه بر مجاهدت در راه کسب علم و دانش، برای آراستن خود به صفات نیکوی اخلاق اسلامی، و تجهیز خویشتن به سلاح بصیرت سیاسی بهره گیرد.
فرا رسیدن روز دانشجو بر مجاهدان سنگرهای دانش و بینش، دانشجویان باایمان و حقیقت جوی ایران اسلامی گرامی باد.
روز دانشجو، روز در هم آمیختن تقوا و ورع با علم و دانش اندوزی، بر شما دانشجوی با ایمان مسلمان گرامی باد.
روز دانشجو، روز تکریم آمیختن علم و دانش با اخلاق اسلامی و بصیرت سیاسی، بر دانشجویان فهیم گرامی باد.
فرا رسیدن روز دانشجو، روز ستایش علم آموزی و تخلّق به سیر نیک انسانی و اسلامی، بر دانشجویان مسلّح به سلاح بینش و تقوا مبارک باد.
روز دانشجو بر همه دانشجویان فهیم و فعّال که آینده سازان این مرز و بوم هستند، گرامی باد.
فرا رسیدن روز دانشجو، روز تکریم علم و دانش در ملازمت ایمان و بصیرت و بینش، بر شما دانشجویان فهیم ایران اسلامی خجسته باد.
پیشرفت علمی و معنوی امروز و فردای کشور، مرهون مجاهدت های دانشجویان دیروز و امروز، و مدیران و دانشمندان امروز و فردای این میهن عزیز و سربلند است.
رسیدن به رتبه نخست علم و فناوری در منطقه، بدون مجاهدت مسئولانه دانشجویان فهیم ایران اسلامی امکان پذیر نیست. دانشجوی عزیز روزت مبارک.
روز دانشجو، روز تأکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش، در کنار تقویت ایمان دینی و بصیرت سیاسی، در راه پیشرفت مادی و معنوی کشورست.
امروز، وظیفه دانشجویان و اهالی دانشگاه، علاوه بر کوشش در جهت ارتقای جایگاه علمی ایران در جهان، توجه به مطالبات حق طلبانه دنیای اسلام و تلاش برای رفع تبعیض از محرومان مسلمان و زمینه سازی برای ظهور منجی مستضعفان و کامل کننده علم بشری است.
فرا رسیدن روز دانشجو، روز تکریم دانش و بینش، بر دانشجویان فهیم و بصیر ایران اسلامی گرامی باد.
فرا رسیدن روز دانشجو، مجالیست برای تکریم دانش و بینش. دانشجوی عزیز روزت مبارک.
اساس دانشجویی، بر تلاش بی وقفه علمی، تقویت ایمان دینی، و تحکیم بصیرت سیاسی استوار است. روز دانشجو بر شما مبارک باد.
رسالت دانشجویان الگو و نمونه، کسب نقّادانه دانش، و پافشاری بر مطالبات انسانی و اسلامی جامعه، از جمله عدالت خواهی، تکامل معنوی اجتماع، و رفاه مادی جامعه است.
فرا رسیدن روز دانشجو بر دانشجویان و دانشگاهیان فهیم و باایمان ایران اسلامی فرخنده باد.
دانشجویان، ذخیره های علمی و مدیریتی کشور و سرچشمه های جوشان بینش و معنویت و امید این مرز و بوم هستند. دانشجوی عزیز روزت مبارک باد.
فرا رسیدن روز دانشجو، بر شما دانشجوی مؤمن و کوشای ایران اسلامی فرخنده باد.
فرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و لزوم حقیقت جویی، روز تأکید بر لزوم تقویت ایمان، و اهمیت افزایش بصیرت سیاسی و معرفت دینی، بر تمامی دانشجویان مؤمن و پُرتلاش ایران اسلامی گرامی باد.
دانشجو یعنی تلاش، امید، آینده، صبر، یعنی تو، یعنی تمام اونایی که رفتن تا ما بمونیم و ایران را بسازیم. دانشجوی متعهد روزت مبارک.
تبلیغات