مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /روز پژوهش
آخرین پیامک ها - روز پژوهش
روز پژوهش، روز تجلیل از حقیقت جویی و کمال طلبی، بر پژوهش گران حوزه و دانشگاه گرامی باد.
روز پژوهش، روز قدردانی از همّت بلند و نگاه حقیقت جوی پژوهش گران علمی و فکری کشور است.
روز پژوهش، روز ستودن کار و مجاهدت علمی، بر شما تلاش گر عرصه ارتقای علمی مبارک باد.
روز پژوهش، روز تجلیل از روحیه پژوهش و پرسش گری، بر دانشمندان و پژوهندگان فردای این سرزمین؛ دانشجویان و دانش آموزان گرامی باد.
فرا رسیدن روز پژوهش، بر دانش پژوهان سخت کوش و متعهّد میهن اسلامی مان گرامی باد.
روز پژوهش، روز بزرگ داشت مقام رفیع و متعالی جست وجوگران دانش و حقیقت بر شما پژوهشگر متعهد گرامی باد.
فرا رسیدن روز پژوهش، روز ارج نهادن به جایگاه رفیع عالمان و کنکاش گران دانش و بینش، بر شما پژوهش گر متعهّد گرامی باد.
روز پژوهش، روز ترفیع علم و دانش، بر اهالی بینش و اندیشه گرامی باد.
فرا رسیدن روز پژوهش، روز قدردانی از پژوهش گران برتر کشور و روز تبیین جایگاه راهبردی پژوهش و پژوهش گری در سیاستهای کلان کشور گرامی باد.
روز پژوهش، روز تأکید بر لزوم توسعه لوازم دانش پژوهی و پیشرفت فکری کشور، بر دانشگاهیان و فضلای حوزه گرامی باد.
فرا رسیدن روز پژوهش، روز گرامی داشت شأن والای پژوهشگران و محققان کوشا و متعهد، بر رادمردان سنگرهای علمی و فکری این آب و خاک گرامی باد.
روز پژوهش، روز تبیین اهمیت پژوهش و دانش افزایی آمیخته با اخلاق و معنویت، بر پژوهش گران بلندهمت این سرزمین گرامی باد.
پژوهش در وادی دانش، تلاش در راه آموختن و یافتن دانستنی ها و گام برداشتن در جاده علم، چنگ زدن به ریسمان سعادت و نوشیدن از جام خوشبختی و رستگاری است.
روز پژوهش، روز تجلیل از دانش و دانش پژوهی، بر دانشمندان روشن بین و سخت کوش و متعهد کشورمان گرامی باد.
فرا رسیدن روز پژوهش بر پژوهش گران و دانشمندان پُرتلاش کشورمان در عرصه های گوناگون فکری و علمی گرامی باد.
فرا رسیدن روز پژوهش بر اهالی دانش و بینش و تحقیق در جای جای ایران اسلامی گرامی باد.
پژوهش، یعنی غواصی در دریای ژرف و بی پایان دانش. روز پژوهش بر شما پژوهشگر متعهد مبارک باد.
روز پژوهش بر پژوهشگران خستگی ناپزیر و متعهد، و دانشمندان کوشا و بلندهمت این آب و خاک، در حوزه ها و دانشگاه ها گرامی باد.
ای تلاش گر عرصه علم و معرفت! باصلابت و اطمینان قدم بردار که راه بهشت خدا از دیار علم می گذرد.روز پژوهش بر شما مبارک باد.
چه صبح روشنی است آن صبح که به امید دانستن و شناختن، چشم بگشایی و در دیار علم قدمی برداری. ای تلاش گران وادی پژوهش! دستانتان از معرفت پر گهر باد.
تبلیغات