مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /روز درختکاری
آخرین پیامک ها - روز درختکاری
درختان، هدیه های سبز خداوند و مایه عبرت بندگان او هستند.
در روز درختکاری، قراری دوباره می گذاریم و همدیگر را در کاشت و حفظ این آفریده زیبای الهی یاری می دهیم.
این قامت بلند و باشکوه ـ درخت ـ طلای سبزی است که زیستن، شکوفایی، حرکت و پویایی را به ما نوید می دهد.
دین مقدس اسلام، درختکاری را تشویق و ترغیب کرده است و بعضی از بزرگان دین به این کار اشتغال داشته اند.
خداوند، این موجود سبز و بابرکت ـ درخت ـ را مایه عبرت و آیه حکمت و قدرت خویش قرار داده است.
نمی توان حتی تصور کرد که بدون درخت، چگونه تمدن می توانست پیشرفت کند و به مرز کنونی برسد.
اینکه می گویند با یک گل بهار نمی شود، درباره درختان صادق نیست. وجود هر درخت، سبب پاکی هوا، زیبایی محیط و آرامش خاطر انسان می شود.
امروز، زمین شاد است و آسمان می تواند نفسی تازه کند. پرنده ها سرود آمدن بهار را سر داده اند و اهالی زمین، با خانه سبز خود مهربان شده اند. امروز جشن پیوند با طبیعت، روز درختکاری است.
احیای زمین و کاشت درختان، همواره در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه ای داشته و مورد توجه بوده است.
بسیاری از شیوه های بهره وری انسان از درخت، به قدمت خود انسان است.
درختان را باید روح سبز حیات نامید. آنها افزون بر پاکی هوا، در پایداری و تقویت خاک و نیز حفظ آن در برابر عوارض مانند سیل و نیز تأمین نیازهای غذایی موجودات، نقش بسیار مهمی دارند.
دیدن بیابان مرده ای که خداوند مهربان بر آن لباس سبز می پوشاند و نشو و نمو و حیات درختان، مایه عبرت صاحبان اندیشه است.
درخت، پیامی از محبت است برای کودک فردا که در راه است. روز درختکاری گرامی باد.
درختان، از پربارترین و زیباترین نعمت های الهی هستند. روز درختکاری گرامی باد.
بیایید در روز درختکاری با کاشتن یک نهال، آرامش طبیعتی پاک را به فرزندانمان هدیه دهیم.
درختان، سبزترین نعمت الهی اند، در حفظ آنها کوشا باشیم. روز درختکاری گرامی باد.
ما با هم در روز درختکاری، قرار سبزی می گذاریم که هر جا زمینی برای کاشتن یافتیم، آن را به زیور سبز یک نهال بیاراییم.
سبزی درخت، باعث سرسبزی روح و جان انسان هاست. روز درختکاری گرامی باد.
بیایید با خودمان و کودکانمان مهربان تر باشیم و برای شادی روح و طراوت زندگی مان، درختی در دل تنهای خاک بنشانیم.
امروز با زمین آشتی می کنیم و هر یک، درختی را به نشانه مهر و دوستی در سینه اش می نشانیم.
تبلیغات