مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /روز احسان و نیکوکاری
آخرین پیامک ها - روز احسان و نیکوکاری
شرکت در جشن نیکوکاری و حضور در صف نیکوکاران خوش قلب جامعه، موجب صفای باطن، آرامش درون، فراگیری امور خیر، و رضایت پروردگار می شود.
بیایید با حضور در جشن روز نیکوکاری، به مقدار توان خود، در احیا و ترویج روحیه ایثار و نوع دوستی در جامعه، شریک باشیم.
مردم باایمان ایران اسلامی، با حضور پرشور خود در جشن نیکوکاری، کمک به نیازمندان تنگ دست را که سنت صالحان است، در برابر چشم جهانیان به نمایش می گذارند.
شرکت در جشن نیکوکاری و یاری رساندن به نیازمندان جامعه، عمل به وظیفه ای وجدانی، انسانی و اسلامی است.
خداوندا! امروز با خلوص دل در کمک به بندگان نیازمند تو می کوشم؛ باشد که نام مرا در شمار نیکوکاران قرار دهی.
روز جشن نیکوکاری، عید گسترشِ معروف و روز ترویج خیرخواهی و ایثار است.
از جمله راه های تعدیل ثروت در جامعه اسلامی، سنت نیک احسان و نیکوکاری است که آیین اسلام تأکید زیادی بر آن دارد.
بیایید فرزندان قشرهای ناتوان جامعه را نیز فرزندان خود بدانیم و جشن نیکوکاری را برای یاری رساندن به آنان غنیمت بشماریم.
ایثار، محبت می آفریند و محبت و هم دلی، مایه وحدت و وفاق است.
ای لبان پر خنده! شادی تان مُدام! اما کمی آن سوتر از اینجا، سفره های بی هفت سین منتظرند با دستان شما بهاری شوند.
دریافت الطاف الهی، ویژه نیکوکاران است.
قطره، دریاست؛ اگر با دریاست. با شریک شدن در جشن روز نیکوکاری، می توانیم قطره ای در دریای بی کران نیکوکاران باشیم.
خداوند به بزرگ یا کوچک بودن کمک ما به نیازمندان، نظر ندارد. روز نیکوکاری، فرصت به دست آوردن پاداش و رضایت بی کران الهی است.
با هم بودن، بر صفحه دل آدمیان نوشته شده است و ما یاد گرفته ایم که بی خبری و تنهایی تلخ است. از تنها ماندن تا شکوه با هم بودن، به اندازه یک قدم عشق فاصله است.
جشن نیکوکاری، نمایش جلوه های بدیع انسانیت و نوع دوستی مردم شریف و خوش قلب ایران اسلامی است.
فرا رسیدن روز نیکوکاری، فرصتی برای یادآوری مهم ترین رکن انسانیت و مسلمانی ما، یعنی کمک به نیازمندان است.
جشن روز نیکوکاری، تجلی اتحاد و هم دلی مردم شریف و مؤمن ایران اسلامی در یاری رساندن به طبقه فرودست جامعه است.
با حضور در جشن روز نیکوکاری و رونق بخشیدن به جشن عاطفه ها، پیش از فرا رسیدن عید نوروز، عیدی دیگر را برای نیازمندان جامعه رقم می زنیم.
توجه به نیاز دیگران و نیکی در حق هم نوعان، راهی برای دست یازیدن به ارزش های والای انسانی است.
بیایید در جشن نیکوکاری، به اندازه توان خود، در دستگیری از نیازمندان ناتوان بکوشیم.
تبلیغات