مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /روز قیام 19 دی
آخرین پیامک ها - روز قیام 19 دی
سالروز واقعه «جرقه انقلاب »،19دي گرامي باد!
19دي، سالروز افتخار آفريني شهداي گران قدر اسلام گرامي باد!
اگر جواني به خون خود معطر و جوان شد، اگر روحاني گران قدر اسلام در لباس روحانيت در خيابان حماسه به خدا رسيد،من؛ يک مسلمان ايراني،حماسه جاويد 19دي را در ريشه جانم مستحکم و پايدار قرار داده ام .
ايران اسلامي! به خود ببال که فرزندان رشيدي چون شهداي 19دي،افتخار آفرينان ابدي تو هستند. يادشان گرامي باد!
آينده اي که امروز ما درآن زندگي مي کنيم، حماسه آفرينان سال هاي خونين انقلاب برايمان تدارک ديده اند. خون پاکشان را پاسداري مي کنيم و بر روحشان درود مي فرستيم!
شهر قم، اي مدينه قيام و ايثار!بر اصالتت پايدار بمان که حماسه هاي جاويدان وخونين اسلام از تو سرچشمه مي گيرد. قيام خونين 19 دي گرامي باد!
اي شهيد به خون غلتيده که در خاطره ها جاويد مانده اي ، اي دلاور مردي که حماسه 19 دي ازآن توست! يادت گرامي باد!
آرامش امروزمان را مديون گذشته پرتب و تاب حماسه آفريناني چون شهداي 19دي هستيم. ياد و خاطره شان گرامي باد.
تبلیغات