مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /روز بازگشایی مدارس
آخرین پیامک ها - روز بازگشایی مدارس
تا فردا، طلوعی بیش نمانده است. عهد کن که امروز را با کمال توان خود، سرشار از آموختن، سپری کنی.
مهر، بزرگ راهی است که به دروازه های علم منتهی می شود.
چه گویی که کام خرد توختم
همه هرچه بایست، آموختم
یکی نغز بازی کند روزگار
که بنشاندت پیش آموزگار
چون مال جهان پذیرد ای دوست زوال
خوشبخت کسی که رفت دنبال کمال
فرمود علی علیه السلام امیر فرخنده خصال
داناست پی کمال و نادان پی مال
اول مهر، روز طلوع دوباره صبح دانش بر سحرخیزان و دلدادگان عرصه علم مبارک باد.
فصل آغاز دوستی، خواندن الفبای زندگی و ترسیم عشق در جهان هستی بر مشتاقان مهر مبارک باد.
اول مهر، روز خانه تکانی و زدودن گرد و غبار جهل و جهالت مبارک باد.
علم و دانش، چراغی است در دل و چه بهتر که آن چراغ راه خودت و دیگران را روشن کند.
با سلاح دانش، به جنگ دیو نادانی برو.
ای مهر مهربان! وقتی می آیی قلبم پر از شکوفه دانش می شود و ضمیرم از هر چه تیرگی جهل، پاک.
مهرماه، ماه مهرورزی و دوستی انسان ها و آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک می گوییم.
ماه مهر، تولدی دیگر برای آموختن است. پس محصل عزیز! تولدت مبارک باد.
فرا رسیدن تابش خورشید علم بر سرزمین دل ها مبارک باد.
در فصل پاییز، میوه بوستان درخت عمر بر شاخه علم به بار می نشیند.
همراه با بازگشایی مدارس، آرزو می کنیم شما پویندگان علم همواره پیروز باشید. آغاز دوباره تلاش برای ساختن آینده ای بهتر، بر شما دانش آموزان مبارک باد.
آموختن دانش را با برنامه ریزی آغاز و با تلاش و پشتکار به آنچه فهمیده ایم، عمل کنیم.
مدرسه ها که باز می شود، نسیم، عطر پرواز را از سطرهای مقدس کتاب ها، همراه با صدای کودکان سر خوش مدرسه، به آسمان هفتم می رساند.
در فصل پاییز، میوه بوستان درخت عمر بر شاخه علم به بار می نشیند.
زمانی میاسای ز آموختن
اگر جان همی خواهی افروختن
بهترین معلومات ما آنهایی هستند که خود فرا گرفته ایم.
تبلیغات