مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /روز بسیج دانش آموزی
آخرین پیامک ها - روز بسیج دانش آموزی
فرا رسیدن روز بسیج دانش آموزی، روز تجلیل از نوجوانان جان بر کف سالهای باشکوه حماسه و عشق، مخصوصاً شهید محمدحسین فهمیده، بر همه ایرانیان غیور و ایثارگر گرامی باد.
در روز بسیج دانش آموزی، یاد و خاطره رشادتها و شجاعت های نوجوانان غیور بسیجی در برهه های گوناگون انقلاب، گرامی باد.
فرا رسیدن روز بسیج دانش آموزی، روز گرامی داشت پایمردی های نوجوانان بصیر و انقلابی ایران در راه دفاع از آرمان های اصیل اسلام ناب محمّدی، گرامی باد.
فرا رسیدن سال روز شهادت بسیجی نوجوان، شهید محمّدحسین فهمیده و روز بسیج دانش آموزی، روز پاس داشت همه قهرمانان نوجوان بسیجی دانش آموز گرامی باد.
روز بسیج دانش آموزی، روز پاس داشت بصیرت ها و دلیری های بسیجیان دانش آموز، این رادمردان کوچک و بی ریا و بی ادعای انقلاب، بر همه ی دانش آموزان ادامه دهنده راه شهیدان گرامی باد.
روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی، همزمان با سال روز شهادت بسیجی نوجوان، شهید محمدحسین فهمیده، بر روح پاک همه آن اسوه های نوجوان شور و عشق و جوانمردی و ایثار، گرامی باد.
فرا رسیدن روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی، همزمان با سال روز شهادت بسیجی نوجوان، شهید محمدحسین فهمیده، بر همه خانواده های معظّم شهداء و ایثارگران بسیجی؛ این رادمردان ایمان و پایمردی گرامی باد.
امروز، روز حسین فهمیده و همه هم سن و سال های جسور و باشهامت اوست که قدر نوجوانی خود را می دانند و با همه خوبی ها، تلاش ها، مردانگی ها و تازگی ها، دست دوستی می دهند.
فرا رسیدن روز بسیج دانش آموزی، مجال تجدید خاطرات روزهای پُرالتهاب عشق و رشادت بسیجیان دانش آموز در هشت سال دفاع مقدّس، بر روح پاک این حماسه آفرینان با ایمان و شجاع و کوچک و ادامه دهندگان راه آنان گرامی باد.
فرا رسیدن روز بسیج دانش آموزی، روز تجدید پیمان با خون احیاگر همه دانش آموزان و نوجوانان شهید، و یادمانِ سالهای ایستادگی و بصیرت و ایمان انقلابی بسیجیان ولایی، گرامی باد.
روز نوجوان، سال روز شهادت شهید محمّدحسین فهمیده، روز گرامی داشت جان فشانی های بسیجیان نوجوان، این سرداران کوچک لشکر ایمان گرامی باد.
روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی، موعد پاس داشت خون پاک بسیجی نوجوان، شهید محمّدحسین فهمیده، این اسوه دلاوری و حق طلبی اسلام انقلابی، بر همه بسیجیان دانش آموز فرخنده باد.
فرا رسیدن روز بسیج دانش آموزی، بر دانش آموزان بسیجی، این محافظان نوجوان آرمان های پاک انقلاب و پاسداران آرمان های بسیجیان نوجوان سال های عشق و رشادت گرامی باد.
فرا رسیدن روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی، روز پاس داشت بصیرت و پایمردی دانش آموزان و نوجوانان بسیجی، بر دانش آموزان بصیر ایران اسلامی فرخنده باد.
روز بسیج دانش آموزی، روز گرامی داشت قهرمانان نوجوان هشت سال دفاع جوان مردانه از مرزهای میهن و کیان اسلام و انقلاب، بر دل باختگان شهادت فرخنده باد.
فرا رسیدن روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی، روز تجلیل از حماسه سازی و غرورآفرینی بسیجیان نوجوان و دانش آموزان بسیجی در فراز و فرودهای انقلاب، بر شما دانش آموز با بصیرت ایران اسلامی گرامی باد.
روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی، هنگامه پاس داشت نوجوانان شهید عاشق ولایت و ایثارگران نوجوان هشت سال حماسه و پایمردی، بر دانش آموزان بسیجی ایران اسلامی فرخنده باد.
فرا رسیدن روز بسیج دانش آموزی، روز تأکید بر اهمیت بصیرت، حماسه، عشق و شجاعت، روز بزرگ داشت حماسه آفرینی نوجوانان شهید هشت سال دفاع مقدّس، بر شما دانش آموزان بسیجی فرخنده باد.
فرا رسیدن روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی، مجال گرامی داشت بسیجیان دانش آموز، این اسطوره های کوچک امّا بزرگ انقلاب اسلامی، بر همه نوجوانان و دانش آموزان باایمان و ولایی ایران اسلامی گرامی باد.
فرا رسیدن سال روز شهادت شهید محمّدحسین فهمیده و روز بسیج دانش آموزی، بر بسیجیان نوجوان، این مدافعان بابصیرت آرمان های شهیدان، انقلاب و ولایت، گرامی باد.
تبلیغات