مسیر جاری : صفحه اصلی/بانک پیامک/ايّام خاص /نام‌گذاری سال‌ها/سال 92 = حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
آخرین پیامک ها - سال 92 = حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
از لطف خدا به دل نمادی داریم
بر دفع بدی چراغ و هادی داریم
در سال حماسه سیاسی و اقتصادی گوییم
عشق است که رهبری فرزانه داریم
امسال گل بهار یاسی شده است
با امر ولیمان حماسی شده است
جز آن که در اقتصاد باید کوشید
مشمول حماسه سیاسی شده است
باز هم با امر رهبر تجدید بیعت می کنیم
عرصه ی تولید ملی را حمایت می کنیم
امر رهبر را به روی چشم جاری می کنیم
آقای من، ما تمام هستی خود را فدایت می کنیم
برخیز که فخر همت اقلیم شویم
در نزد خدا و خلق تکریم شویم
فرمود حماسه ساز شویم
تا شاهد مرگ طرح تحریم شویم
وقت پایان کاهلی شده است
موسم عزم و همدلی شده است
تا بزن آستین همت را
سال حماسه سازی شده است
سال جدید با آرزوی توفیق روز افزون شما دوستدار و پیرو ولایت در حماسه سیاسی و اقتصادی مبارک باد.
در سال نو احساس عزت می کنیم
باز هم از نایب مهدی اطاعت می کنیم
طبق آن فرمایشات رهبر روشن ضمیر
امسال حماسه سازی می کنیم
با امید پیروزی شما در سال حماسه سیاسی و اقتصادی، لطف روزگار بر ایامتان مقرر، نوروزتان با شادی و صفا باد.
امید که حق سرور و شادی بدهد
شوری چو نسیم بامدادی بدهد
امید که حضرتش در این سال جدید
توفیق حماسه سازی بدهد
بهر پیروزی ایران، جان نثاری می کنیم
امر رهبر را به روی چشم جاری می کنیم
بار دیگر از رهنمون مقتدا اطاعت می کنیم
چشم آقا، حماسه سازی می کنیم
نوروز رسیده است و شادی داریم
از لطف خدا ولی و هادی داریم
به امر نائب امام قائم
امسال عزم حماسه داریم
خار در چشم دشمن و ایادی می کنیم
زیر سایه ی ولی، احساس شادی می کنیم
کوری چشم سران فتنه و بیگانگان
امسال حماسه سازی می کنیم
بهر پیروزی ایران عدل و دادی می کنم
از همه فرمایش رهبر اطاعت می کنم
امر کردی رهبرا بر روی چشمان ترم
عزم حماسه سیاسی و اقتصادی می کنم
از نسل علی، امام و هادی داریم
هر سال نشانه و نمادی داریم
فرموده ولی امرمان خامنه ای
امسال عزم حماسه ملی داریم
زیباست؛ جهاد اقتصادی زیباست
هر لحظه، حماسه ای جهادی زیباست
فریاد بزن حماسه ای در راه است
فریاد سیاسی و عبادی زیباست
گل از کلام حضرت سیدعلى شکفت
امسال را زمانه و وقت حماسه گفت
عزم حماسه در سیاست و اقتصاد کرد
هرمؤمنى که امر ولى زمان شنفت
آقا به پیام سالتان می نازیم
لب تر بکنی ما سر و جان می بازیم
در عرصه اقتصادی و سیاسی
با امر شما حماسه ها می سازیم
فریاد حماسه های خاموشیم ما
در رونق اقتصاد می کوشیم ما
در لحظه به لحظه ی سیاست امسال
پیراهنی از حضور می پوشیم ما
ما باغ پر از گلاب یاسی داریم
و چادر خاکی حماسی داریم
سالی که نکوست از بهارش پیداست
امسال حماسه ای سیاسی داریم
بهار سال حماسه سیاسی و اقتصادی بر شما دوست عزیز و پیرو ولایت مبارک باد.
تبلیغات